AOO preuzima provedbu programa CARDS 2004 – obrazovanje odraslih

Agencija za obrazovanje odraslih preuzima provedbu programa CARDS 2004 - obrazovanje odraslih od Agencije za odgoj i obrazovanje te postaje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta korisnik projekta.

Projektom se želi pomoći relevantnim institucijama u Hrvatskoj u kreiranju moderne koncepcije obrazovanja za odrasle, u skladu s potrebama tržišta rada. Trenutačno teče natječaj vezan uz provedbu projekta.

CARDS (Community Asscistance for Reconstruction, Development and Stabilization) programi su programi pomoći zajednici u obnovi, razvitak i stabilizaciji. Program CARDS je program tehničko-financijske pomoći Europske unije, prihvaćen u prosincu 2000. godine, čiji je osnovni cilj potpora zemljama jugoistočne Europe pri aktivnom sudjelovanju u Procesu stabilizacije i pridruživanja te provedbi obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za države koje su takav sporazum potpisale.

Hrvatska od 2001. potpisuje četvrti sporazum o financiranju (CARDS 2001, 2002, 2003, 2004), ali i posljednji jer je stjecanjem statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Hrvatska dobila pristup pretpristupnim programima (PHARE, ISPA i SAPARD).

Program CARDS dijeli se na dvije komponente: nacionalnu i regionalnu. Nacionalna komponenta namijenjena je zemljama programa CARDS pojedinačno, a regionalna komponenta financira aktivnosti koje se provode u više država korisnica programa u područjima u kojima zajedničko djelovanje uzrokuje bolje i djelotvornije rezultate.

Upravljanje CARDS programom teče djelomično prema centraliziranom/decentraliziranom modelu provedbe, prema kojem je za financijsko upravljanje programom odgovorno Izaslanstvo EK. Svojim drugim dijelom CARDS program 2003 i 2004 događa se prema decentraliziranom modelu provedbe, što podrazumijeva da je za financijsko upravljanje mjerodavna Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, ustrojena pri Ministarstvu financija.

Pomoć se sastoji od financiranja programa za unaprjeđivanje institucija i investicijskih programa, a uloženi je novac nepovratan. Izravni su korisnici državna tijela na svim razinama, javne ili mješovite institucije, institucije koje pružaju pomoć poslovnim subjektima, zadruge, udruge, zaklade i nevladine organizacije. Novac se može koristiti i za sufinanciranje projekata.

Projekti se provode u skladu sa standardnim procedurama Europske komisije. Europska komisija, Ured za suradnju EuropeAid na svojim internetskim stranicama i u Službenom glasilu Europskih zajednica - Serija C (Official Journal of the European Communities - C Series) objavljuje javni natječaj na koji se mogu javiti pravne osobe iz zemalja članica EU, zemalja korisnika programa CARDS, zemalja korisnika programa PHARE, Turske, Cipra i Malte. Nakon završetka natječajne procedure i izbora izvođača projekt se pokreće i izvodi te se prati njegova provedba. U završnoj fazi provedbe projekta procjenjuje se njegova djelotvornost, o tome se izvještava EK te se sastavljaju upute o izvođenju sličnih projekata u budućnosti.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više