PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – Osnovana Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Dana 27. listopada 2007. godine (NN br. 107/07) na snagu je stupio Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kojim se osniva agencija zadužena za pripremu i provođenje Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu. Navedeni programi
promiču suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, stvaranje društva znanja, toleranciju i multikulturalnost, a istodobno i pripremaju sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Djelatnost Agencije za mobilnost i programe Europske unije do sada se provodila u sklopu Agencije za obrazovanje odraslih, pri kojoj je djelovao Centar za mobilnost i EU programe, a njegovim izdvajanjem u samostalnu agenciju ispunjen je preduvjet za početak provođenja pripremnih mjera. To će se provoditi u suradnji s Europskom komisijom tijekom 2008., kada se djelatnici Agencije, a zatim i budući korisnici programa, budu pripremali za sudjelovanje u navedenim programima. Pripreme će biti na konferencijama, seminarima i radionicama za potencijalne korisnike programa.

Nakon završetka pripremnih mjera, Program za cjeloživotno učenje te Program Mladi na djelu bit će otvoreni obrazovnim ustanovama (nastavnom i nenastavnom osoblju), studentima i učenicima, poduzećima, udrugama i ostalim organizacijama koje obavljaju aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja.

Institucije će sudjelovati u programima predlaganjem projekata, a izbor projekata i dodjela nepovratnog novca, što je zadaća Agencije, ovisit će o njihovoj kvaliteti. Određene aktivnosti unutar programa dopuštaju i pojedinačnu prijavu pojedinaca bez predlaganja projekata.

Očekivani je početak provedbe programa 2009. godine.

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Prijave za IV. konferenciju za ravnatelje strukovnih škola više
  • Objavljeni su materijali sa 3. Dana strukovnih nastavnika više
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više