Predstavljen CARDS 2004 projekt Obrazovanje odraslih

Dana 18. prosinca 2007. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za obrazovanje odraslih i Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj predstavili su projekt Obrazovanje odraslih koji se financira novcem iz programa Europske unije CARDS 2004. Na predstavljanju su bili predstavnici resornih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, Upravnog vijeća CARDS projekta, Vijeća za obrazovanje odraslih, obrazovnih agencija, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, socijalni partneri i brojni dionici. Cilj je predstavljanja upoznavanje dionika u obrazovanju odraslih i šire javnosti s planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta.

Osnovni je cilj CARDS 2004 projekta Obrazovanje odraslih pružiti potporu razvoju modernog i fleksibilnog sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj koji će pratiti zahtjeve tržišta rada, načela cjeloživotnog učenja i primjere najbolje prakse iz zemalja članica EU. Projekt CARDS 2004 Obrazovanje odraslih iznimno je važan za razvoj sustava obrazovanja odraslih zato što izravno jača kapacitete Agencije za obrazovanje odraslih, ostalih suradnih ustanova i dionika. Riječ je o prvom projektu sustavne potpore institucionalnoj izgradnji sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Provedba projekta počela je u rujnu 2007. i trajat će 18 mjeseci. Projekt provodi međunarodni konzorcij predvođen Aarhus Technical Collegeom iz Danske. Korisnici su projekta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Agencija za obrazovanje odraslih koja je i glavni projektni partner. Djelatnici Agencije i projektni tim blisko će surađivati sa svim mjerodavnim dionicima kako bi se osigurala uspješna provedba projekta.

Ukupna je vrijednost projekta 1,5 milijuna eura.

Projekt će se usredotočiti na šest područja djelovanja:

 1. Uspostavljanje baze podataka i prikupljanje podataka o ustanovama i programima za obrazovanje odraslih
 2. Pregled politike i strategije obrazovanja odraslih te relevantnih zakonskih propisa
 3. Pregled postojećih sustava financiranja obrazovanja odraslih i preporuke za poboljšanja
 4. Razvoj sustava osiguranja kvalitete i postupka akreditacije ustanova za obrazovanje odraslih
 5. Pregled i revizija projekta “Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti (desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012.)”
 6. Provedba nacionalne obrazovne kampanje

Gospodin Želimir Janjić, državni tajnik za srednje obrazovanje, u svom je uvodnom govoru pružio pregled razvoja sustava obrazovanja u Hrvatskoj proteklih godina te se posebno osvrnuo na velik porast izdvajanja za obrazovanje iz državnog proračuna koji za razdoblje od 2003. do 2007. iznosi čak 37,95% (2,9 milijardi kuna). Također je dao pregled programa kojima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potiče cjeloživotno učenje te se osvrnuo na korake poduzete kako bi se razvio sustav obrazovanja odraslih. Nazočnima se obratio i gospodin Oskar Benedikt, savjetnik pri Delegaciji Europske komisije u Republici Hrvatskoj, te u svom izlaganju naglasio važnost cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih u svrhu pretvorbe europskih zemalja u konkurentna društva temeljena na znanju. Gospođa Ivana Puljiz, ravnateljica Agencije za obrazovanje odraslih, dala je pregled europske i hrvatske obrazovne politike s posebnim naglaskom na razvoj politike obrazovanja odraslih te predstavila jednogodišnji rad Agencije za obrazovanje odraslih. Predstavljanje je zaključeno detaljnim pregledom aktivnosti šest projektnih komponenata koji je iznijela gospođa Kirsten Tejsner, voditeljica projeknog tima CARDS 2004 projekta.

 

Prezentacije:

1. Obrazovanje odraslih: obrazovna politika i institucionalni okvir
    Ivana Puljiz, ravnateljica, Agencija za obrazovanje odraslih
2. Uvodno predstavljanje CARDS 2004 projekta Obrazovanje odraslih
    Kirsten Tejsner, voditeljica projektnog tima, CARDS 2004 Obrazovanje odraslih

 

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
 • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više