Uspješno zaključena prva godina suradnje s Europskom zakladom za strukovnu izobrazbu

Organizacijom tri radionice namijenjene stručnom usavršavanju djelatnika Agencije za obrazovanje odraslih uspješno je zaključena suradnja s ETF-om za 2007. godinu. European Training Foundation ( ETF - Europska zaklada za strukovnu izobrazbu) agencija je EU osnovana 1990. godine radi promicanja obrazovanja i strukovnog osposobljavanja u zemljama partnerima Europske unije. Sa sjedištem u Torinu, Italiji, svojim aktivnostima nastoji jačati izgradnju institucionalnih kapaciteta te optimizirati korištenje ljudskih resursa zemalja u tranziciji. Za postizanje ovih ciljeva ETF raspolaže godišnjim proračunom od otprilike 18 milijuna eura te trenutačno ima stotinjak zaposlenih. Zacrtane ciljeve ETF, među ostalim, ostvaruje organiziranjem radionica, konferencija i seminara sa svrhom usavršavanja obrazovnih stručnjaka, poticanja suradnje među socijalnim partnerima te pripreme nadležnih tijela za provedbu projekata EU.Suradnja Agencije za obrazovanje odraslih s ETF-om počela je u ožujku 2007. te je ove godine ostvarena organiziranjem tri radionice. Radionice, ponajprije namijenjene stručnoj izobrazbi zaposlenika Agencije, tematski su pokrivale glavne koncepte obrazovanja odraslih i obrazovnih politika te su pomogle pripremi zaposlenika za rad na EU programima CARDS i IPA. Radionice su organizirane u prostorijama Agencije, a glavni moderator događanja bio je William Bartlett profesor društvene ekonomije na Sveučilištu Bristol, s bogatim iskustvom u politikama razvoja zemalja jugoistočne Europe.

Prva radionica održana je od 19. do 21. rujna pod nazivom Cjeloživotno učenje i Zakon o obrazovanju odraslih u Hrvatskoj. Ta je radionica raščlanila koncept obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te pružila pregled najboljih praksi i glavnih stavki EU smjernica u cjeloživotnom učenju.

Tema druge radionice, održane od 5. do 7. studenoga, bila je Projekti EU: iskustvo, pouke, kontekst. Naglasak ove radionice bio je na ulogama pojedinih tijela u provedbi CARDS projekata. Agencija je od rujna prošle godine korisnik projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih. Svrha je toga projekta unapređenje sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, a u njegovoj će provedbi sudjelovati brojni djelatnici Agencije. Zbog toga je obučavanje što više djelatnika za rad na CARDS projektima bio jedan od prioriteta Agencije. Kombinacijom teorije, iskustava te rada u skupinama u kojima se raspravljalo o izazovima, mogućim poteškoćama te svrsi CARDS-a zaposlenici su dobili vrijedno znanje koje će koristiti u provedbi projekta. Za svaku od navedenih tema osigurani su iskusni stručnjaci s važnim iskustvom rada na CARDS projektima.

Ana Kurpes iz Ministarstva financija održala je prezentaciju o temi Projektne procedure i lekcije naučene u praksi. Nenad Vakanjac, nezavisni konzultant, i Sandra Rončević, voditeljica ureda projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih, u svojim su prezentacijama prenijeli iskustva na CARDS projektima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Hrvatskoj. Vedrana Ligutić iz Delegacije Europske komisije upoznala je zaposlenike s upravljanjem projektima financiranima novcem EU-a. William Bartlett dao je teorijski pregled procesa politike obrazovanja s posebnim osvrtom na ulogu Agencije.

Treća radionica Programi EU: pogled unaprijed, održana od 3. do 5. prosinca, tematski se nastavljala na 2. radionicu obrađujući Instrument pretpristupne pomoći (IPA). Osim IPA-e, radionica je proučila pitanja obrazovanja odraslih na području poduzetništva i veze s politikama aktivnog zapošljavanja. Nadalje, analizirala se uloga javnog i privatnog financiranja i različite metode financiranja programa obrazovanja odraslih.


Kao i na prethodnim radionicama, i ovaj put kombinirala su se predavanja s radom u skupinama, na kojima su zaposlenici imali prigode primijeniti znanje na manjim praktičnim zadacima. Antonija Gladović iz Agencije za strukovno obrazovanje održala je prezentaciju o IPA programu. Temu poduzetništva i obrazovanja odraslih svojom prezentacijom pokrila je Sanja Crnković Pozaić iz CEPOR-a. Katarina Ott, ravnateljica Instituta za javne financije, održala je predavanje Hrvatska na putu pristupanja Europskoj uniji – makroekonomski i fiskalni aspekti, a William Bartlett pokrio je temu financiranja obrazovanja odraslih. Osim zaposlenika Agencije, na radionicama su sudjelovali i predstavnici partnerskih institucija (Ministarstva financija, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za strukovno obrazovanje, CARDS-ova tima i Delegacije Europske komisije). Time je osim primarne zadaće usavršavanja zaposlenika, ovim radionicama ojačana suradnja s relevantnim institucijama.RADIONICA 1

Cjeloživotno učenje i Zakon o obrazovanju odraslih u Hrvatskoj - od 19. do 21. rujna 2007.

Ciljevi radionice: 
    a) proučiti značenje pojma obrazovanja odraslih 
    b) informirati se o najboljim postupcima i praksama u europskim državama u vezi s obrazovanjem odraslih i cjeloživotnim učenjem 
    c) glavne stavke smjernica EU o cjeloživotnom učenju 
    d) analizirati Zakon o obrazovanju odraslih

Sadržaj:

 1. William Bartlett, European Training Foundation, What is Adult Education
 2. William Bartlett, European Training Foundation, Adult education in Europe: case studies
 3. William Bartlett, European Training Foundation, EU policies towards adult education 
 4. William Bartlett, European Training Foundation, Government Agencies and Policy Delivery 

RADIONICA 2

Projekti EU: iskustvo, pouke, kontekst - od 5. do 7. studenoga 2007.


Ciljevi radionice:
    a) objasniti ulogu jedinice za provedbu projekta i ugovorne procedure
    b) proučiti upravljanje projektima koje u Hrvatskoj financira EU te upravljanje projektnim ciklusom
    c) razumjeti teorijski politički proces formiranja obrazovnih politika
    d) prijenos iskustva prijašnjih CARDS-ovih projekata

Sadržaj:

 1. Ana Kurpes, Ministarstvo financija, Upravljanje projektima iz EU fondova
 2. Vedrana Ligutić, Delegacija Europske komisije, Upravljanje projektima financiranim od strane EU u Hrvatskoj
 3. William Bartlett, European Training Foundation, Proces politike obrazovanja odraslih : razvoj učinkovitosti i djelotvornosti
 4. Sandra Rončević, Office manager CARDS 2004 team, CARDS 2001 VET Projektna iskustva

RADIONICA 3

Programi EU: pogled unaprijed - od 3. do 5. prosinca 2007.

Ciljevi radionice: 
    a) rasprava o IPA programiranju i pripremi projekata 
    b) rasprava o obrazovanju odraslih na području poduzetništva i veze s politikama aktivnog zapošljavanja 
    c) rasprava o pitanjima uloge javnog i privatnog financiranja i različitih metoda financiranja programa obrazovanja odraslih.

Sadržaj:

 1. Antonija Gladović, Agencija za strukovno obrazovanje, IPA Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument pretpristupne pomoći
 2. Sanja Pozaić-Crnković, CEPOR, Obrazovanje odraslih: ključna komponenta sposobnosti prilagodbe gospodarstva
 3. William Bartlett, European Training Foundation, Financiranje obrazovanja odraslih
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
 • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više