Počele pripreme za šestu Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih (CONFINTEA VI)

U svibnju 2009. godine u Brazilu će se održati šesta UNESCO-ova Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih CONFINTEA VI. Ova međuvladina konferencija, koja se održava svakih dvanaest godina, pružit će priliku za politički dijalog i promicanje učenja i obrazovanja odraslih na globalnoj razini.

Okosnica CONFINTEA procesa bit će nacionalna izvješća zemalja članica o razvoju i stanju obrazovanja odraslih, u kojima će biti dan pregled politika, projekata i programa, kao i problematičnih pitanja i izazova, vezanih za obrazovanje odraslih. Takvo je informiranje nužno kako bi se omogućila kolektivna evaluacija i oblikovanje argumentiranih, na dokazima zasnovanih budućih prijedloga političkih rješenja za unaprjeđenje sustava obrazovanja odraslih.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zadužilo je Agenciju za obrazovanje odraslih da na temelju priloga resornih ustanova i ključnih dionika priredi nacionalno izvješće o obrazovanju odraslih za razdoblje od 1997. godine, kad je održana međunarodna konferencija CONFINTEA V, do danas. Kako se dijelovi politika i programi obrazovanja odraslih provode međuresorno i djelovanjem niza nadležnih ustanova, Agencija je uputila poziv na sudjelovanje u pripremi nacionalnog izvješća na više od 250 ustanova i dionika sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Na sudjelovanje su pozvani: mjerodavni uredi Vlade Republike Hrvatske, ministarstva, mjerodavni središnji državni uredi, mjerodavne državne upravne organizacije, obrazovne agencije, akademije pri ministarstvima, komore, mjerodavne javne ustanove, relevantne udruge i društva, relevantni javni instituti, visoka učilišta, županijski upravni odjeli za društvene djelatnosti, mjerodavni gradski uredi i relevantni sindikati.

Prva u ciklusu CONFINTEA konferencija održana je 1949. godine u Helsingoru u Danskoj. Nakon toga održane su još četiri konferencije: 1960. u Montrealu, Kanada, 1972. u Tokiju, Japan, 1985. u Parizu, Francuska te 1997. u Hamburgu, Njemačka. Posljednja konferencija, CONFINTEA V,  održana u Hamburgu pod naslovom „Obrazovanje odraslih: ključ za 21. stoljeće", označila je prekretnicu u globalnom prepoznavanju važnosti obrazovanja odraslih. Na konferenciji su usvojena dva dokumenta: „Hamburška deklaracija o učenju odraslih" i „Dnevni red za budućnost", kroz koje je obrazovanje odraslih prepoznato kao ključni instrument za suočavanje sa socijalnim i razvojnim izazovima širom svijeta.

CONFINTEA VI želi ponovno dati zamah obrazovanju odraslih na međunarodnoj razini te preispitati neusklađenost između uvida i diskursa s jedne strane te manjka sustavnih i učinkovitih politika i uvjeta za učenje i obrazovanje odraslih s druge. Najvažniji cilj konferencije CONFINTEA VI bit će uspostaviti instrumente pomoću kojih će se osigurati provedba ranijih i novih obveza vezanih za učenje i obrazovanje odraslih, tako označavajući pomak od retorike prema djelovanju. Središnji dio ovog procesa bit će uspostavljanje međunarodno primjenjivih i prilagodljivih ciljeva za obrazovanje odraslih, koji će služiti kao instrumenti za mjerenje napretka te promicanje obvezivanja na obrazovanje odraslih.

Pripremni proces koji prethodi konferenciji CONFINTEA VI koordinira UNESCO-ov Institut za cjeloživotno učenje, a tijekom 2008. godine bit će održano nekoliko pripremnih regionalnih konferencija.

 

Literatura:

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više