Dokumenti

 
 
 
Propisi:

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Strategija razvoja sustava strukovnog obrazovanja u RH 2008. - 2013.
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  
Ispravke zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i stednjoj školi
Pravilnik o polaganju državne mature
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Polazne osnove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama
Pomoćna nastavna sredstva
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o izmjenama pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Zakon o obrtu
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Zakon o obrazovanju odraslih
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu,
Zakon o pučkim otvorenim učilištima
Zakon o ustanovama

Nacionalna klasifikacija zanimanja
Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja

Obavijest u vezi s člankom 5.c Zakona o javnoj nabavi


Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2013./2014.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2014./2015. 
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2015./2016.
Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazavnih programa za školsku godinu 2018./2019.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2019./2020.Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2016./.2017.

Odluka o naknadi troškova završnog rada

Odluka o iznosu naknade za usluge vanjskih stručnjaka na ESF projektima

Odluka o nadoknadi putnih troškova osobama koje nisu radnici Agencije za projekt Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Odluka o izmjeni odluke o iznosu naknade

Hrvatski dokumenti: Dokumenti Europske unije

Ostali dokumenti:

Publikacije Agencije:
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više