Međunarodna suradnja i projekti

 
 
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih vrlo je aktivna u području međunarodne suradnje i provedbe međunarodnih projekata. Kroz taj rad Agencija osigurava mehanizme povezivanja i ostvaruje aktivnu suradnju s međunarodnim obrazovnim institucijama istog profila, radi poboljšanja i podizanja kvalitete nacionalnoga sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Međunarodna suradnja

Iznimno smo aktivni i u području bilateralne i europske međunarodne suradnje. Europska unija je kroz Kopenhaški proces, strukovno obrazovanje istaknula kao jedan od glavnih čimbenika razvoja gospodarstva i socijalne uključenosti u EU te je strukovnom obrazovanju posvećena velika većina europskih politika i aktivnosti. U proteklim godinama se na europskoj razini razvijaju zajedničke strategije i instrumenti u području strukovnog obrazovanja, a Agencija aktivno sudjeluje u njihovoj izradbi, provedbi i praćenju.

Povrh toga, surađujemo s brojnim međunarodnim institucijama u području strukovnog obrazovanja. Osobito je aktivna suradnja s European Training Foundation (ETF) i European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). Agencija je i nacionalni referentni centar u Republici Hrvatskoj za Međunarodni centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (UNESCO-UNEVOC).

Više o našim aktivnostima u području međunarodne suradnje možete pronaći u posebnom podizborniku - Međunarodna suradnja.


Međunarodni projekti

Odjel za međunarodnu suradnju i projekte planira, programira, upravlja, provodi ili sudjeluje u provedbi te prati nacionalne, bilateralne, međunarodne i projekte što ih financira EU. Odjel izrađuje i vodi kompletnu projektnu dokumentaciju, nadzire i provodi projekte. Svojim radom Odjel osigurava suradnju i koordinaciju svih bitnih dionika (tijela državne uprave, projektnih timova, Europske komisije, znanstvenih institucija, partnera i nevladinih udruga) te u samu provedbu uključuje i ostale odjele Agencije. Odjel, kao predstavnik Agencije, redovito sudjeluje u izradbi nacionalnih strateških dokumenata, Operativnih programa te prioriteta i mjera unutar njih.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, od 2006. godine ulaže velike napore u planiranje, pripremu i provedbu projekata koji su financirani sredstvima EU i od drugih donora. U ovom razdoblju Odjel za međunarodnu suradnju i projekte Agencije osmislio je, pripremio i usjpešno proveo projekte u vrijednosti većoj od 40.000.000 EUR.

Ovdje možete preuzeti popis i kratki sažetak projekata koje je Agencija pripremila i provela u razdoblju od 2006. - 2015. godine, a koji su bili financirani od strane EU kroz različite fondove (CARDS, IPA, ESF).
 
Svi naši projekti bili su osmišljeni kao podrška reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u RH te razvoju sustava obrazovanja odraslih. Osmišljeni su i u skladu sa strateškim odrednicama Kopenhaškog procesa o pojačanoj europskoj suradnji u strukovnom obrazovanju, Strategijom razvoja sustava strukovnog obrazovanja u RH 2008. – 2013.i OP-om Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.
 
Pripremali smo i provodili dvije vrste projekata koji su financirani kroz različite EU fondove:
 
  • Projekti tehničke pomoći (ugovori o uslugama, okvirni ugovori) koji su bili namijenjeni jačanju kapaciteta Agencije i drugih dionika u procesima modernizacije strukovnog obrazovanja. Kroz  njih su osmišljeni novi pristupi i alati u razvoju strukovnih kvalifikacija i kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, prikupljanju podataka i suradnje s tržištem rada i gospodarstvom, osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju, razvoj sustava obrazovanja odraslih, priprema škola za korištenje strukturnih fondova EU, itd.
  • Projekti dodjele bespovratnih sredstava strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih s ciljem “bottom-up” pristupa u osmišljavanju i uvođenju inovacija kako bi mogle osigurati stjecanje modernih kompetencija i pristup najnovijim tehnologijama podižući tako zapošljivost svojih učenika i relevantnost njihovih kvalifikacija na tržištu rada. Ustanove za obrazovanje odraslih dobile su potporu za modernizaciju ponude s ciljem povećanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, mobilnosti i aktivnije uloge u društvu. Svi projekti imali su snažnu komponentu partnerstva s dionicima na lokalnoj/regionalnih razini, a prvenstveno s poslodavcima.
Većina projekata bila je usmjerena na ili je imala elemente povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada.

U posebnim podizbornicima možete pronaći detaljnije informacije o svim našim projektima:Projektna dokumentacija:

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova tima

Odluka o imenovanju članova tima

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova tima 1 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više