Nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih


Djelatnost stručnog nadzora u ustanovama za obrazovanje odraslih koju obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih proizlazi iz čl. 68. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 29. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07) i čl. 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10).

Stručni nadzor prvenstveno se odnosi na uvid u rad ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i provedbenim aktima istog Zakona. Sve ustanove za obrazovanje odraslih obavezne su uskladiti svoju djelatnost s pozitivnim zakonskim propisima čime ova djelatnost postaje dio cjelokupnog sustava obrazovanja.

Zakonom i provedbenim aktima između ostalog propisuju se: andragoška dokumentacija,  prostorni i materijalni standardi, andragoško osposobljavanje radnika u sustavu obrazovanja, standardi za programe koje izrađuju same ustanove (osposobljavanje i usavršavanje), obveze i prava polaznika i ustanove, izgled i sadržaj javne isprave, vrijeme trajanja pojedinih oblika obrazovanja, ispunjenje obveze popunjavanja evidencija o programima, polaznicima i radnicima u ustanovi te dostavljanje tih podataka Agenciji. Nakon provedenog stručnog nadzora sastavlja se nalaz o stručnom nadzoru. Vrlo često povjerenstvo za stručni nadzor izriče mjere koje ustanova mora izvršiti da bi ispravila nedostatke u stručnom radu. Ako postoje temelji za provedbu inspekcijskog nadzora, povjerenstvo za stručni nadzor o tome obavještava Upravu za inspekcijske poslove Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Provođenje stručnog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih mora imati kao krajnji cilj poboljšanje, unapređivanje i razvoj sustava obrazovanja odraslih kroz primjenu zakonskih propisa.

Praćenje i poticanje razvoja obrazovanja odraslih s naglaskom na stručnoj i savjetodavnoj pomoći ustanovama od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je osnova za izgradnju sustava kvalitete u obrazovanju odraslih kroz vanjsko vrednovanje rezultata polaznika. To je posebno važno zbog sve više izražene pojave novih zanimanja, potrebe izrade i primjene novih programa u izobrazbi odraslih kao i uključivanja zaposlenih u proces cjeloživotnog učenja. Stručnim nadzorom potrebno je pravovremeno uočavati probleme same prakse i njihova rješavanja radi krajnjeg ishoda obrazovanja-stjecanja novih vještina i povećanja kompetencija polaznika.
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više