Napredovanje nastavnika

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN br. 68/2019) mogu napredovati u zvanja:
  1. mentor
  2. savjetnik
  3. izvrstan savjetnik

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji se podnosi Agenciji od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu.

Obrazac zahtjeva nalazi se na ovoj poveznici.

Ako utvrdi da odgojno-obrazovni radnik ispunjava opće uvjete za napredovanje, Agencija dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje. Na temelju priložene dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Stručno povjerenstvo, koje imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje, donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku. Odgojno-obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje te ga u roku od 8 dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje.

Povjerenstvo za napredovanje, u roku od 15 dana od isteka roka za očitovanje, donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika, koje dostavlja Ministarstvu i Agenciji.

Ravnatelj Agencije, u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja Povjerenstva, te po primitku odobrenja od strane Ministarstva, donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više