Suradnja s dionicima

 
Vijeće za strukovno obrazovanje
 
Na temelju stavka 1., članka 14. Zakona o strukovnom obrazovanju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. srpnja 2009. godine donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strukovno obrazovanje.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strukovno obrazovanje


Vijeće za obrazovanje odraslih

Vijeće za obrazovanje odraslih je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje ima sljedeće zadaće:
  • praćenje stanja i predlaganje mjera za razvoj obrazovanja odraslih,
  • predlaganje, odnosno davanje mišljenja na prijedloge zakonskih i provedbenih propisa,
  • predlaganje financiranja programa obrazovanja odraslih za koje se osiguravaju sredstva u državnom proračunu.
 
Predsjednika i članove imenovala je Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, na razdoblje od četiri godine, vodeći računa o zastupljenosti ministarstava, ustanova za obrazovanje odraslih, poslodavaca i sindikata.
Administrativne poslove za Vijeće obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Konstituiranje Vijeća zadnji je u nizu koraka usmjerenih strateškoj i institucionalnoj izgradnji sustava obrazovanja odraslih započetoj 2004. donošenjem Vladine Strategije obrazovanja odraslih, osnivanjem Agencije za obrazovanje odraslih u svibnju 2006. (danas Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) i donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih u veljači 2007. godine.  
Sastav Vijeća određen je Zakonom o obrazovanju odraslih. Nakon provedenog postupka kandidiranja temeljem objavljenog javnog poziva, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa imenovala je predsjednika i članove Vijeća za obrazovanje odraslih. Predsjednik i članovi imenovani su na četiri godine. Budući da se pri sastavljanju Vijeća vodilo računa o zastupljenosti predstavnika ministarstava i ostalih tijela državne uprave, ustanova za obrazovanje odraslih, poslodavaca, sindikata i andragoških stručnjaka, Vijeće osigurava sudjelovanje svih ključnih dionika u razvoju sustava obrazovanja odraslih.
Vijeće za obrazovanje odraslih osnovano je rješenjem Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine. Predsjednikom Vijeća imenovan je Darko Marinac, predsjednik i glavni direktor Podravke te predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost, a za članove imenovani su Đuro Popijač, Vesna Štefica, Rozalija Filipović-Baljak, Jozo Ćavar, Mirko Smoljić, Davor Ljubanović, Damir Matković, Matija Bajić, Anita Klapan, Davorka Margetić, Ivan Kovačević i Miljenko Šimpraga.
 
Promjene u Vijeću za obrazovanje odraslih
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela Rješenje o razrješenju predsjednika  i dijela članova Vijeća za obrazovanje odraslih temeljem kojeg se razrješuje Darko Marinac dužnosti predsjednika Vijeća za obrazovanje odraslih, dok se mr. sc. Đuro Popijač, mr. sc. Jozo Ćavar i Matija Bajić razrješuju dužnosti članova Vijeća za obrazovanje odraslih. Na istoj sjednici novim predsjednikom Vijeća za obrazovanje odraslih imenovan je mr. sc. Damir Kuštrak, a novim članovima Vijeća za obrazovanje odraslih imenovani su Hrvoje Balen, Želimir Janjić i Ivan Šutalo.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za obrazovanje odraslih

Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za obrazovanje odraslih
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više