Sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Preuzimanje: Animirani film o reformi sustava strukovnog obrazovanja

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:
 • predškolskog odgoja
 • osnovnog obrazovanja
 • srednjeg obrazovanja
 • visoke naobrazbe.
Srednje škole, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa koji provode, nazivamo:
 1. Gimnazije (opće ili specijalizirane) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju.
 2. Strukovne škole u trajanju od jedne do u pravilu četiri godine, iznimno pet čijim završetkom učenik stječe kvalifikaciju određene razine, obujma, profila i kvalitete koja se dokazuje javnom ispravom čiji sadržaj i oblik propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
 3. Umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju.*
Postojeći sustav strukovnog odgoja i obrazovanja obuhvaća 70,9% ukupne srednjoškolske populacije, odnosno 135.930 učenika u 290 škola.

Sustav redovitoga strukovnog obrazovanja za stjecanje niže i srednje stručne spreme prema obrazovnim programima čine:
 • jednogodišnji i dvogodišnji programi niže stručne spreme u 23 obrazovna programa. Broj učenika koji pohađa ove programe je 1000 što je 0,7% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 0,5% ukupne srednjoškolske populacije.
 • trogodišnji programi za zanimanja u industriji i obrtništvu u 93 obrazovna programa. Pohađa ih 49.560 učenika, što je 36,5% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 25,9% ukupne srednjoškolske populacije.
 • četverogodišnji programi tehničkog i njima slična usmjerenja u 83 obrazovna programa. Pohađa ih 85.370 učenika što je 62,8% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 44,5% ukupne srednjoškolske populacije.**
Shema obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj:Izvor:
*Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, www.mzos.hr
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
 • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
 • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više
 • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
 • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više