O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Natječaj

KLASA: 112-01/10-01/01
URBROJ: 332-01-00/1-10-1
Zagreb, 28. kolovoza 2010. god.
 
Na temelju članka 12. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/10.) i članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 84/07.), privremeni ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Lastovska 23, Zagreb, raspisuje  
 
NATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta
 
1. Viši unutarnji revizor/viša unutarnja revizorica – 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
     Uvjeti:
 • stručna ovlast ministra financija za obavljanje službe u javnome sektoru (ili bez ovlasti ministra financija - uz obvezu stjecanja ovlasti u roku od godine dana)
 • VSS odgovarajućega smjera
 • 5 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskoga jezika 
 • poznavanje rada na računalu
2. Unutarnji revizor/unutarnja revizorica – 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
     Uvjeti:
 • VSS odgovarajućega smjera
 • stručna ovlast ministra financija za obavljanje službe u javnome sektoru (ili bez ovlasti ministra financija - uz obvezu stjecanja ovlasti u roku od godine dana)
 • 3 godine radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu
3. Stručni suradnik/stručna suradnica za provedbu projekata – 2 izvršitelja (na neodređeno vrijeme)
     Uvjeti:
 • VSS ili prvostupnik pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • jedna (1) godina radnoga staža (ili vježbenik/vježbenica - s obvezom provedbe 12 mjeseci vježbeničkoga staža)
 • aktivno znanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu
4. Stručni suradnik/stručna suradnica za provedbu projekata – 2 izvršitelja (na određeno vrijeme – do povratka radnica s rodiljnoga dopusta)
     Uvjeti:
 • VSS ili prvostupnik pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • jedna (1) godina radnoga staža (ili vježbenik/vježbenica - s obvezom provedbe 12 mjeseci vježbeničkoga staža)
 • aktivno znanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu
 
5. Stručni suradnik/stručna suradnica za ugovaranje – 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
     Uvjeti:
 • VSS ili prvostupnik pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • jedna (1) godina radnoga staža (ili vježbenik/vježbenica - s obvezom provedbe 12 mjeseci vježbeničkoga staža)
 • aktivno znanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu
6. Stručni suradnik/stručna suradnica  za osiguranje kvalitete – 2 izvršitelja (na neodređeno vrijeme)
     Uvjeti:
 • VSS ili prvostupnik pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • jedna (1) godina radnoga staža (ili vježbenik/vježbenica - s obvezom provedbe 12 mjeseci vježbeničkoga staža)
 • aktivno znanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:  
 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 3. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice)
 4. originalne potvrde o nekažnjavanju te da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti original rješenja ili potvrde o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.  
 
Prijave na natječaj s dokazima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ - preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Lastovska 23, s naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“ (potrebno je upisati redni broj i naziv radnoga mjesta za koje se podnosi prijava). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
 • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
 • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
 • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više