Održan ciklus stručnih skupova

 
Održan ciklus stručnih skupova
''Samovrjednovanje u strukovnim školama-Kvaliteta i samovrjednovanje''

 U svibnju i srpnju 2019. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je organizirala ciklus stručnih skupova o samovrjednovanju u školskoj godini 2018./2019.
Stručni skupovi bili su namijenjeni koordinatorima samovrjednovanja i kvalitete te članovima povjerenstava za kvalitetu. Stručni skupovi su se održali regionalno, u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru. Na stručnim skupovima je sudjelovao 191 sudionik iz 151 strukovne škole.
 
Glavna tema stručnih skupova bila je proces samovrjednovanja kao instrument za osiguravanje kvalitete rada škole, a cilj ovih skupova bio je pružiti podršku koordinatorima samovrjednovanja i povjerenstvima za kvalitetu škola u koordiniranju procesom i sastavljanju izvješća o samovrjednovanju.
Teme na temelju kojih su održane radionice na stručnim skupovima bile su: Područja rada škole i kriteriji kvalitete (prioritetna područja, područja kvalitete, kriteriji kvalitete) te Vrjednovanje rada škole (SWOT, Odluke o vrjednovanju).
Na stručnim skupovima su predstavljeni primjeri dobre prakse strukovnih škola u provedbi procesa samovrjednovanja,  iskustva svojih škola su predstavili sudionici iz Ekonomske škole Sisak, Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića iz Poreča i Srednje škole Donji Miholjac.
 

  Također, jedna tema je bila namijenjena i pitanjima vezanim za rad u novoj unaprijeđenoj aplikaciji e-Kvaliteta.
Sudionici su izrazili zadovoljstvo organizacijom skupova i pokrivenim temama, a posebno su istaknuli važnost stručnih skupova kao prilike za međusobnu razmjenu iskustava u provedbi procesa samovrjednovanja te učenje od drugih.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na ovaj način pruža potporu školama u provedbi procesa samovrjednovanja i jača kapacitete sustava za provednu procesa osiguravanja kvalitete.
 
 

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više