Novi ciklus stručnih skupova „Samovrjednovanje u strukovnim školama“

U svibnju 2019. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira novi ciklus stručnih skupova o samovrjednovanju.   
 
Stručni skupovi namijenjeni su koordinatorima samovrjednovanja i kvalitete te članovima povjerenstava za kvalitetu. Stručni skupovi se planiraju regionalno, u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru. Tema je proces samovrjednovanja kao instrument za osiguravanje kvalitete rada škole, a cilj ovih skupova je pružiti podršku koordinatorima samovrjednovanja i povjerenstvima za kvalitetu škola u koordiniranju procesom i sastavljanju izvješća o samovrjednovanju. 
 
Više informacija o planiranim stručnim skupovima možete pronaći na  mrežnoj stanici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Katalogu stručnih usavršavanja te u Sustavu za organizaciju i praćenje edukacija-EMA.
 
Pozivamo sve zainteresirane koordinatore/članove povjerenstava da se prijave za sudjelovanje na stručnim skupovima (prijava putem sustava EMA), a posebice one koji su  putem ankete koja je provedena u listopadu 2018. godine  iskazali poseban interes za teme stručnog skupa.
 
Također, jedna tema će biti namijenjena i pitanjima vezanim za rad u novoj unaprijeđenoj aplikaciji e-Kvaliteta. 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više
  • Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu više
  • Obavijest o održavanju stručnih ispita više