Novi ciklus stručnih skupova „Samovrjednovanje u strukovnim školama“

U svibnju 2019. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira novi ciklus stručnih skupova o samovrjednovanju.   
 
Stručni skupovi namijenjeni su koordinatorima samovrjednovanja i kvalitete te članovima povjerenstava za kvalitetu. Stručni skupovi se planiraju regionalno, u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru. Tema je proces samovrjednovanja kao instrument za osiguravanje kvalitete rada škole, a cilj ovih skupova je pružiti podršku koordinatorima samovrjednovanja i povjerenstvima za kvalitetu škola u koordiniranju procesom i sastavljanju izvješća o samovrjednovanju. 
 
Više informacija o planiranim stručnim skupovima možete pronaći na  mrežnoj stanici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Katalogu stručnih usavršavanja te u Sustavu za organizaciju i praćenje edukacija-EMA.
 
Pozivamo sve zainteresirane koordinatore/članove povjerenstava da se prijave za sudjelovanje na stručnim skupovima (prijava putem sustava EMA), a posebice one koji su  putem ankete koja je provedena u listopadu 2018. godine  iskazali poseban interes za teme stručnog skupa.
 
Također, jedna tema će biti namijenjena i pitanjima vezanim za rad u novoj unaprijeđenoj aplikaciji e-Kvaliteta. 
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više