Agencija uspješno prijavila novi EQAVET NRP projekt

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno je prijavila treći po redu projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke (EQAVET NRP) sufinanciran iz Erasmus+ programa. Projekt je usmjeren na kontinuirano unapređenje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF).

Projekt je usredotočen na prioritete definirane Radnim programom EQAVET-a za razdoblje 2018. – 2019. i Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom, i to na:

1. jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRT-ovima) 

U sklopu projekta organizirat će se studijski posjeti drugim NRT-ovima i dvije aktivnosti suradničkog učenja (PLA-ova) u Hrvatskoj. Uz to, nastavit će se suradnja na daljnjem razvoju europskog peer reviewa (istorazinske prosudbe) uspostavljena u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta, a pokreće se i potpuno nova suradnja s NRT-ovima iz Slovenije, Grčke i Finske s ciljem zajedničkog učenja i razmjene dobrih praksi o praćenju osoba s kvalifikacijom.

2. daljnji razvoj nacionalnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s posebnim naglaskom na praćenje osoba s kvalifikacijom 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nastavit će s razvojem modela za praćenje učenika nakon završetka školovanja osmišljenim i pilotiranim u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta u suradnji s tri hrvatske škole. 

3. produbljivanje osiguravanja kvalitete SOO-a kroz suradnju s dionicima 

U sklopu projekta Agencija po prvi put organizira konferenciju za predstavnike srednjih strukovnih škola o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, s naglaskom na jačanje kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja te mogućnostima upotrebe EQAVET-ove mreže. Uz navedenu konferenciju, predstavnici škola imat će priliku sudjelovati u ostalim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima projekta, poput PLA-ova, peer reviewa i praćenja učenika nakon završetka školovanja, čime će se predloženi modeli osiguravanja kvalitete dodatno unaprijediti i prilagoditi širokoj upotrebi.

Projektom se, također, planira nastavak informiranja široke mreže dionika u strukovnom obrazovanju o procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja i komplementarnih alata, ali i nastavak kontinuirane promocije kulture osiguravanja kvalitete diseminacijom rezultata i objavljivanjem relevantnih publikacija na web stranicama projekta https://qavet.hr

Projekt se financira iz Erasmus+ programa s ukupnim dodijeljenim iznosom od 149.995,00 eura, a provodi se od travnja 2019. do ožujka 2021. godine. Aktivnosti projekta možete pratiti putem web stranice qavet.hr na kojoj se možete pretplatiti i na qavet.hr bilten.
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više