Posjeti strukovnim školama u svrhu pružanja podrške u provedbi samovrjednovanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pruža podršku strukovnim školama u procesu samovrjednovanja te daje preporuke u poticanju razvoja internog osiguravanja kvalitete škola.
Kako bi se unaprijedile procedure za provedbu procesa samovrjednovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pruža potporu strukovnim školama i Povjerenstvima za kvalitetu u provedbi procesa samovrednovanja kontinuiranim praćenjem procesa kao i prikupljanjem i analiziranjem Izvješća o samovrednovanju te organiziranjem stručnih usavršavanja za ravnatelje, koordinatore samovrjednovanja i Povjerenstva za kvalitetu.
 Od školske godine 2018./2019. Agencija pruža podršku i organiziranjem posjeta školama. U razdoblju siječanj-veljača 2019. godine organiziran je I. ciklus posjeta tijekom kojih je  Odsjek za podršku samovrjednovanju strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih posjetio šest škola u Zadarskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Zagrebu, a među posjećenim školama su Srednja škola Donji Miholjac, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića iz Zadra, Prirodoslovno- grafička škola Zadar, Škola za dizajn, grafiku i medijsku produkciju iz Zagreba te Obrtnička škola Požega i Poljoprivredno-prehrambena škola Požega. 
Posjete su organizirane za članove Povjerenstva za kvalitetu škole, ravnatelje, koordinatore samovrjednovanja te članove timova za kvalitetu. 
Teme posjeta su bile; organizacija i provedba procesa samvorjednovanja, dokazi, izvješće o samovrjednovanju i druge teme od pojedinačnog interesa za škole, a vezane uz proces samvorjednovanja. Tijekom posjeta škole su iznijele svoja iskustva u provedbi procesa i ukazale na oblike podrške koji su im potrebni za unapređenje provedbe samovrjednovanja kao i na izazove s kojima se susreću u provedbi procesa.  
 
Škole su istaknule kako su im posebice bile korisne  preporuke za pisanje godišnjeg plana unaprjeđenja te smjernice za sastavljanje izvješća i pružanje motivacije za sudjelovanje u procesu.
 
Odsjek za podršku samovrjednovanju planira i dalje organizirati posjete školama koje su zainteresirane za ovaj oblik podrške.


  
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više