Mrežni alat e-Kvaliteta

Obavještavamo vas kako je od 4. veljače 2019. godine u funkciji nova verzija mrežnog alata e-Kvaliteta.  Preporuke škola  za unapređenje postojeće aplikacije bile su nam od iznimne važnosti u izradi nove, nadograđene verzije te se nadamo da će vam nova aplikacija omogućiti brži i jednostavniji rad. Nova verzija aplikacije podržava koncept provedbe procesa samovrjednovanja, a tehnički je unaprijeđena te stoga nije osigurano automatsko prebacivanje izvješća iz prethodne školske godine (2017./2018.) u novu školsku godinu (2018./2019.).
Izvješća o samovrjednovanju iz prethodnih ciklusa samovrjednovanja (šk. god. 2010./2011.-2017./2018. ) dostupna su vam u staroj aplikaciji, kojoj svaka škola može pristupiti putem poveznice arhiva.e-kvaliteta.asoo.hr.
Novoj aplikaciji škola pristupa putem poveznice e-kvaliteta.asoo.hr. Aplikaciji škola može pristupiti i putem mrežne stranice Agencije (www.asoo.hr), poveznica E-KVALITETA.
Korisničko ime i lozinku koju je škola koristila za pristup staroj aplikaciji koristi i za pristup novoj aplikaciji!
Upute za rad u aplikaciji e-Kvaliteta dostupne su vam putem aplikacije e-Kvaliteta i nalaze se  u Zaglavlju, gore desno (Zaglavlje-Upute).
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili će vam u narednom periodu biti potrebna dodatna podrška u provedbi procesa i korištenju nove aplikacije stojimo vam na raspolaganju te vas molimo da nas kontaktirate putem elektroničke pošte: samovrjednovanje@asoo.hr ili putem telefona 01 62 74 651.
Za sva tehnička pitanja molimo vas da kontaktirate tehničku podršku: Aplikata d.o.o. (Tel: 01/8894-954, Mob: 099/2100-813, e-mail: info@aplikata.hr)

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više