Javni poziv za eksperte na natjecanju WorldSkills 2019 Kazan

KLASA: 030-08/18-02/46
URBROJ: 332-07-01/9-18-01
Zagreb, 23. studenoga 2018.

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729), ravnatelj Mile Živčić, dana 23. studenoga 2018. godine, upućuje sljedeći
 
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za eksperte u disciplinama na svjetskom natjecanju u strukovnim vještinama WorldSkills Kazan 2019 u okviru projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre.
 
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih korisnik je projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre koji je sufinanciran sredstvima Europskog Socijalnoga Fonda.

Svrha ovoga Javnog poziva je angažman eksperata za različite discipline u kojima će se natjecati hrvatski predstavnici.

Eksperti se mogu prijavljivati u pedeset i šest (56) disciplina organizacije WorldSkills International koje će se izvoditi na svjetskom natjecanju u Kazanu (Ruska Federacija). Agencija će nakon isteka Poziva razmotriti kvalitetu prijava i sukladno istima, kao nadležna institucija koja provodi Projekt, odlučiti ukupan broj eksperata koji će biti angažiran.

Rok prijave: 7. prosinca 2018. godine u 10:00 sati

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim kriterijima odabira te traženom dokumentacijom možete pronaći na sljedećoj poveznici.
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više
  • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
  • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više