Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Poštovani,
odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, objavljenima u Narodnim novinama, doneseno je devetnaest (19) strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija, i to:
 
1.  Ekonomist (Narodne novine, 85/17)
2.  Prodavač (Narodne novine, 78/17)
3.  Web dizajner (Narodne novine, 85/17)
4.  Tehničar geodezije i geoinformatike (Narodne novine, 79/17)
5.  Strojarski računalni tehničar (Narodne novine, 84/17)
6.  Medijski tehničar (Narodne novine, 82/17)
7.  Agrotehničar (Narodne novine, 85/17)
8.  Tehničar za vozila i vozna sredstva (Narodne novine, 83/17)
9.  Ekološki tehničar (Narodne novine, 77/17)
10.  Tehničar za poštanske i financijske usluge (Narodne novine, 83/17)
11. Drvodjeljski tehničar dizajner (Narodne novine, 85/17)
12. Tehničar za mehatroniku (Narodne novine, 71/17)
13. Tehničar za računalstvo (Narodne novine, 71/17)
14. Modni tehničar (Narodne novine, 68/17)
15. Tehničar za elektroniku (Narodne novine, 71/17)
16. Tehničar za jahte i marine (Narodne novine, 83/17)
17. Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (Narodne novine, 68/17)
18. Prehrambeni tehničar (Narodne novine, 74/17)
19. Klesarski tehničar (Narodne novine, 58/17).
Stupanjem na snagu navedenih odluka za strukovne kurikulume prestaju važiti nastavni planovi i programi za zanimanja, objavljeni ranije u službenim Glasnicima.
Ustanove za obrazovanje odraslih provodit će programe (odnosno upisivati polaznike) za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za koje imaju ranije izdana odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (rješenja za pojedini program), i to najduže do 31. kolovoza 2018. godine.
Polaznici koji su upisani, ili će biti upisani do 31. kolovoza 2018. godine, po nastavnim planovima i programima za zanimanja, završavaju obrazovanje po tim programima.
Za provedbu novih strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacije potrebno je ishoditi pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te novo odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje, na temelju zahtjeva ustanove, odlučuje rješenjem.
Prethodno izdana rješenja za programe za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije prestaju važiti u skladu s gore navedenim odlukama.
Agencija je u privitku svakoga kurikuluma izradila posebnu uputu za izvođenje strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ili prekvalifikacije u obrazovanju odraslih, ovisno o specifičnostima pojedinoga.
Važno je naglasiti da se strukovni kurikulumi u obrazovanju odraslih provode prema prikazanom planu i načinu izvođenja, uz odgovarajuće materijalne i kadrovske uvjete određene samim kurikulumom. 
Prilikom dostavljanja zahtjeva Agenciji za ishođenje pozitivnoga stručnog mišljenja ustanove će preuzeti pojedine strukovne kurikulume i pripadajuće privitke/upute te ih u elektroničkom obliku dostaviti uobičajenim putem na e-adresu progimis@asoo.hr.
Strukovni kurikulumi su objavljeni u PDF formatu i kao takve ih se dostavlja, a pripadajući privitci/upute su izrađeni u Word formatu te je na naslovnu stranicu potrebno upisati tražene podatke (naziv ustanove, adresa sjedišta, naziv strukovnog kurikuluma, obrazovni sektor, mjesto i datum).

Strukovne kurikulume možete pronaći na linku.
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više