Osigurano 15 milijuna eura subvencije iz Islanda, Lihtenštajna i Norveške za regionalnu prekograničnu i transnacionalnu suradnju

EEA fondovi kao i Norveški fondovi predstavljaju doprinos Islanda, Norveške i Lihtenštajna smanjenju socijalne i ekonomske nejednakosti u Europi te jačanju veza između država donatorica i 15 država korisnica fondova u sjevernoj, središnjoj i južnoj Europi. Tri države donatorice blisko surađuju s EU kroz Europski gospodarski prostor (EEA). Donatori su osigurali 3.3 bilijuna eura kroz uzastopne subvencije u razdoblju od 1994. i 2014.godine. Za razdoblje od 2014. do 2021. EEA i Norveški fondovi vrijede 2,8 bilijuna eura. 
Novi EEA i Norveški fond za regionalnu suradnju u vrijednosti od 34,5 milijuna eura namijenjen je podupiranju regionalnih, prekograničnih i transnacionalnih projektnih inicijativa koje promiču zajednička rješenja za zajedničke izazove Europe. Prvi poziv na prijavu prijedloga unutar Fonda objavljen je 24. siječnja s rokom prijave do 1.srpnja 2018. godine. Prvim pozivom je osigurano 15 milijuna eura, a očekivana vrijednost projekta je minimalno 1 milijun eura.
Fond je posebno usmjeren na potporu regionalnim prekograničnim suradničkim projektima koji su usmjereni na dijeljenje znanja, razmjenu primjera dobre prakse i jačanje kapaciteta unutar svih prioritetnih sektora EEA i Norveških fondova 2014. – 2021. Poziv traži inovativne projektne ideje koje predlažu nova rješenja za zajedničke izazove.
 
Prioritetni sektori Fondova su:
*inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
*društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
*okoliš, energetika, klimatske promjene te ekonomija niskog ugljika
*kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
*pravosuđe i unutarnji poslovi
 
Poziv navodi 2 općenita cilja: smanjenje ekonomske i socijalne nejednakosti te jačanje bilateralnih odnosa između država donatora i 15 EU država u Središnjoj i Južnoj Europi te na Baltiku.
Projekti financirani iz ovih Fondova moraju po svojoj prirodi biti regionalni prekogranični ili transnacionalni te uključivati partnere iz barem tri države kao i sadržavati aktivnosti u različitim državama. Prihvatljivost partnera šira je nego u drugim EEA i Norveškim fondovima te obuhvaća i partnere država koje graniče s EU. Države korisnice ovog poziva su Bugarska, Republika Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Također, partneri iz Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske ili Ukrajine su također prihvatljivi.
Partnerstvo može uključivati i stručne partnere iz država donatorica (Island, Lihtenštajn ili Norveška) kao i internacionalnih organizacija.
Odabir projekata slijedit će dvodijelnu proceduru od kojih prvi dio obuhvaća poziv na prijavu prijedloga u kojem će se prijavljivati samo koncept nakon čega će uži krug kandidata biti pozvan da prijavi punu prijavu prije finalnog roka.
Rok za prijavu koncepta je 01.07.2018. godine.
Pravila, procedura i sve druge informacije vezane uz Fond za regionalnu suradnju i prvi poziv dostupni su na sljedećim poveznicama:
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation

 

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više