Europska Komisija usvojila ključne nove inicijative za pomoć u izgradnji uključivih kohezivnih društava

Nastavno na viziju predstavljenu na Gothenburgškom socijalnom summitu u studenom 2017. o tome kako obrazovanje i kultura mogu podržati uključivu, kohezivnu i konkurentnu Europu, Europska komisija usvojila je tri važne inicijative: o zajedničkim vrijednostima u obrazovanju, o kompetencijama za cjeloživotno učenje te o ulozi obrazovanja i osposobljavanja u prilagodbi Europljana izazovima i mogućnostima digitalnog doba.

Tri spomenute inicijative su:
  • Preporuka Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje revizija je Preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama iz 2006. i jedan od očekivanih ishoda New Skills Agenda za Europu.
  • Akcijski plan za digitalno obrazovanje ocrtava načine na koje EU upotrebom digitalne tehnologije za poučavanje i učenje, razvijanjem digitalnih vještina potrebnih za život i rad u doba digitalne transformacije te poboljšanjem obrazovanja kroz bolju analizu podataka i predviđanje može pomoći pojedincima, obrazovnim institucijama i obrazovnim sustavima u prilagodbi na život i rad u doba informatičkih promjena.
  • Preporuka Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji nastave ima za cilj promicanje građanske pripadnosti i etičkog obrazovanja, kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti. Preporuka također osnažuje uključivo obrazovanje za promicanje kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, kao i europsku dimenziju podučavanja o zajedničkoj baštini Europe, te raznolikost i dobro razumijevanje funkcioniranja EU.
Tibor Navracsics, povjerenik EU za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je:
Europski sustavi obrazovanja i osposobljavanja moraju pružiti ljudima odgovarajuće vještine za profesionalni napredak, bez obzira na njihovo podrijetlo, ali im isto tako moraju omogućiti da budu angažirani građani. Moramo iskoristiti potencijal obrazovanja za poticanje socijalne kohezije i osjećaj pripadnosti. Kako bismo to učinili, moramo unapređivati naše zajedničke vrijednosti i pobrinuti se da obrazovanje omogući učenicima razvijanje svijesti o vlastitom europskom identitetu u svoj svojoj raznolikosti te da nauče više o Europi, o drugim europskim zemljama i o sebi.
 
Marija Gabriel, povjerenica EU za digitalnu ekonomiju i društvo, dodala je:
Digitalno doba širi se na sva područja našeg života, stoga neće samo oni koji rade u IT-u biti ti koji će morati biti svjesni digitalne transformacije. Razlika u digitalnim vještinama je stvarna. Iako već sada 90% budućih poslova zahtijeva određenu razinu informacijske pismenosti, 44% Europljana nema osnovne digitalne vještine. Akcijski plan za digitalno obrazovanje koji predlažemo danas će pomoći Europljanima, obrazovnim ustanovama i obrazovnim sustavima bolju prilagodbu životu i radu u sve digitaliziranijim društvima.

Detaljnije informacije moguće je pronaći na ovoj poveznici.
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više