Odluka o financiranju projekata u postupku izravne dodjele sredstava u okviru prioritetne osi 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje

12. siječnja 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Odluku o financiranju projekata u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.iv.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za operaciju UP.03.3.1.01.0001 Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta. Iznos prihvatljivih troškova za navedenu operaciju iznosi 11.828.218,80 kn sufinancirani iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj unaprijediti i provoditi aktivnosti modernog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika, njime će se razviti inovativni, otvoreni i fleksibilni sustav stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika koji će se temeljiti na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, IT alatima i rješenjima i širokoj mreži stručnjaka.

Osim navedenog donesena je i Odluka o financiranju projekta u okviru istog specifičnog cilja za operaciju UP.03.3.1.02.0001 Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 40.919.843,34 kn sufinancirani iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Navedeni projekt ima za cilj unapređenje strukovnih natjecanja i smotri, jačanje kompetencija ciljnih skupina projekta učenika, nastavnika i ravnatelja kroz provedbu i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Projektom će se doprinijeti promoviranju i podizanju privlačnosti i izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, provesti usklađivanje strukovnih natjecanja sa suvremenim međunarodnim metodama i praksama te dati veći naglasak na praktične vještine.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više