Održan Peer Learning Activity (PLA) u sklopu Erasmus+ EQAVET projekta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA– peer learning activity) 5. i 6. prosinca 2017. godine u Zagrebu. PLA je okupio predstavnike nacionalnih referentnih točaka (NRP – National Reference Point) za osiguravanje kvalitete, kao i pružatelje strukovnog obrazovanja te druga tijela nadležna za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz sedam zemalja.

Tema ove aktivnosti bila je praćenje učenika nakon završetka srednje škole. PLA je bio organiziran u tri tematska bloka u kojima se raspravljalo o načinima prikupljanja, selekcije i korištenja podataka o aktivnostima učenika nakon završetka školovanja kao jedno od važnih čimbenika unapređenja kvalitete strukovnog obrazovanja. U prvom tematskom bloku raspravljalo se o podacima koje je potrebno prikupljati na institucionalnoj i na razini pružatelja strukovnog obrazovanja, dok se u drugom bloku raspravljalo o načinima i mehanizmima prikupljanja tih podataka. U posljednjem tematskom bloku raspravljalo se kako iskoristiti prikupljene podatke za unaprjeđenje i osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Studije slučaja iz Slovenije, Rumunjske, Norveške, Irske, Hrvatske i Finske, predstavljene na PLA-u, naglasile su da postoje različiti pristupi prikupljanja i obrade podataka vezane za praćenje učenika nakon završetka srednje škole, od prikupljanja podataka na institucionalnoj razini i detaljno razrađenih mehanizama i statističkih podataka do nesistematiziranog prikupljanja i obrade podataka na razini pružatelja. Bez obzira na raznolikost, sudionici PLA-a zaključili su da je iznimno važno razmjenjivati najbolje prakse te učiti iz iskustva drugih, čemu je uvelike pridonijela ovakva vrsta aktivnosti. Zaključili su da je potrebno povezivanje i usklađivanje prikupljenih podataka na nacionalnoj, odnosno institucionalnoj razini, kao i razvijanje metoda prikupljanja novih podataka te kvalitetna analiza svih relevantnih podataka.

Fotografije o održanom PLA-u kao i održane prezentacije možete pronaći na ovoj poveznici.


Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DOMAĆIH PREDAVAČA NA ZAJEDNIČKIM OPĆIM PREDAVANJIMA I SEKTORSKIM PREDAVANJIMA/RADIONICAMA NA 3. DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA više
  • JAVNI POZIV TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, USTANOVAMA, OBRTIMA I DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA ZA ORGANIZACIJU STRUČNOGA SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA više