Prijelazni instrument

U svrhu jačanja institucionalnih, operativnih i ljudskih kapaciteta Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno je prijavila projekt „Razvoj IKT web programskog rješenja za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija te pružanje usluga izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih“. Projekt je prijavljen u sklopu Prijelaznog instrumenta (eng. Transition Facility) - financijske potpore EU novim zemljama članicama u prvim godinama članstva sa svrhom jačanja i daljnjeg razvoja njihovih institucionalnih i administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu zakonodavstva EU.

Svrha projekta je razvoj modernog IKT web programskog rješenja za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija radi osiguranja učinkovite provedbe postupka priznavanja i omogućavanja lakšeg pristupa informacijama o priznavanju radi pristupa tržištu rada i/ili obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Upotreba razvijenog IKT rješenja omogućit će:
  • podizanje razine kvalitete javnih usluga Agencije u području priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija
  • smanjenje administrativnih prepreka te bolju podršku korisnicima u postupcima i procedurama priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija
  • bolje upravljanje procesom i povećanje transparentnosti postupka priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija
  • jačanje kapaciteta Agencije i poboljšanje suradnje s relevantnim tijelima za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u EU.
U sklopu projekta razvit će se interaktivna web stranica koja će sadržavati sve nužne informacije za podnositelje zahtjeva te druge zainteresirane za priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija te će omogućiti pristup javnom registru inozemnih obrazovnih kvalifikacija s informacijama o propisima, obrazovnim sustavima te do sada priznatim inozemnim kvalifikacijama. Kroz projekt će se razviti i prilagođeno softversko rješenje upravljanja dokumentima za postupak priznavanja, koje će biti povezano s web stranicom čime će se automatizirati radni procesi te omogućiti kvalitetnija provedba, praćenje i izvješćivanje.

Cjelokupno IKT rješenje razvijeno u sklopu projekta nosi kreativan naziv „PIKASO“ koji simbolizira priznavanje inozemnih kvalifikacija u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih = P.I.K. + ASOO.

Provedbom ovog projekta ojačat će se administrativni kapaciteti Agencije te će se poboljšati interne procedure čime će se osigurati transparentnost cjelokupnog postupka za podnositelje zahtjeva.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.641,58 EUR, trajat će 10 mjeseci, a provedba je započela u rujnu 2016. godine.
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više