Predstavnica Agencije sudjelovala na kontaktnom seminaru "Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+"

U svrhu povezivanja lokalnih i regionalnih predstavnika vlasti i obrazovnih institucija s ciljem izrade Erasmus+ projekata usmjerenih na modernizaciju i internacionalizaciju u sektoru obrazovanja i osposobljavanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a organizirala je kontakt seminar „Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+“. Kontakt seminar je održan u Splitu od 9. do 11. 2016.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti i obrazovnih institucija iz 21 europske zemlje. Seminar je bio prilika za umrežavanje različitih dionika sa sličnim obrazovnim interesima, koji su imali priliku raspraviti različite projektne ideje za novo razdoblje programa Erasmus+ strateških partnerstva (KA2) u području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te  općeg srednjoškolskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili obrazovanja odraslih.   

U sklopu seminara predstavljene su različite projektne ideje te su organizirane tematske radionice sa svrhom planiranja i pripremanja Erasmus+ projekta. Radionice su bile fokusirane na četiri koraka u planiranju projekta, koji su važni za uspješnu provedbu projekta: Relevantnost projekta, Dizajn projekta, Projektni tim i suradnja partnera u projektu i Učinak i diseminacija projekta i projektnih rezultata.
 
U panel raspravi sudionicima su predstavljeni uspješno provedeni projekti, a u dijelu seminara pod nazivom  „Project Showcase“ održana je prezentacija projektnih ideja i predstavljene mogućnosti partnerstva u projektima. Na taj način sudionici su mogli aktivno sudjelovati i razmjenjivati iskustva kroz primjere dobre prakse u provedbi projekata te im je omogućeno partnersko povezivanje u svrhu izrade i prijave projektnih prijedloga za novo razdoblje programa Erasmus+ strateških partnerstva (KA2).
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
  • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
  • Nastava na daljinu, raspored za maturante više