Predstavnica Agencije sudjelovala na kontaktnom seminaru "Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+"

U svrhu povezivanja lokalnih i regionalnih predstavnika vlasti i obrazovnih institucija s ciljem izrade Erasmus+ projekata usmjerenih na modernizaciju i internacionalizaciju u sektoru obrazovanja i osposobljavanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a organizirala je kontakt seminar „Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+“. Kontakt seminar je održan u Splitu od 9. do 11. 2016.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti i obrazovnih institucija iz 21 europske zemlje. Seminar je bio prilika za umrežavanje različitih dionika sa sličnim obrazovnim interesima, koji su imali priliku raspraviti različite projektne ideje za novo razdoblje programa Erasmus+ strateških partnerstva (KA2) u području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te  općeg srednjoškolskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili obrazovanja odraslih.   

U sklopu seminara predstavljene su različite projektne ideje te su organizirane tematske radionice sa svrhom planiranja i pripremanja Erasmus+ projekta. Radionice su bile fokusirane na četiri koraka u planiranju projekta, koji su važni za uspješnu provedbu projekta: Relevantnost projekta, Dizajn projekta, Projektni tim i suradnja partnera u projektu i Učinak i diseminacija projekta i projektnih rezultata.
 
U panel raspravi sudionicima su predstavljeni uspješno provedeni projekti, a u dijelu seminara pod nazivom  „Project Showcase“ održana je prezentacija projektnih ideja i predstavljene mogućnosti partnerstva u projektima. Na taj način sudionici su mogli aktivno sudjelovati i razmjenjivati iskustva kroz primjere dobre prakse u provedbi projekata te im je omogućeno partnersko povezivanje u svrhu izrade i prijave projektnih prijedloga za novo razdoblje programa Erasmus+ strateških partnerstva (KA2).
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više