Održan peti sastanak partnera projekta skillME u Dubrovniku

19. do 20. listopada 2016. godine predstavnici Agencije sudjelovali su na petom sastanku partnera projekta skillME u Dubrovniku. Glavni cilj skillME projekta je identificirati nesrazmjer između postojećih i potrebnih vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će premostiti otkrivene nedostatke te integrirati stvorene kurikulume u nacionalne kvalifikacijske okvire država iz kojih dolaze partneri sudionici projekta s ciljem osiguravanja istih principa rada i ishoda učenja kako bi se potaknula mobilnost. Na sastanku su sudjelovali predstavnici nacionalnih regulatornih agencija, poslodavaca i strukovnih škola iz Slovenije, Slovačke, Latvije i Hrvatske, a tema je bila dogovor oko materijala za učenje i organizaciju pilot radionica iz za četiri kurikuluma koja su izrađena u sklopu projekta: kompozitni materijali, CAD-CAM, strojni vid i tehnička dokumentacije.
 
Usporedno sa sastankom objavljen je i četvrti newsletter projekta koji možete preuzeti ovdje.