O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Usvojen je Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020.

 
 
 
Vlada Republike Hrvatske na svojoj Sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine usvojila je Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Program je strateški dokument kojim se definira vizija razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine te načela provedbe koja uključuju osiguranje kvaitete, partnerstvo, inkluzivnost, relevantnost, usmjerenost na ishode učenja. Program je usmjeren na razvijanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje će biti kvalitetno, učinkovito, privlačno i inovativno te koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj, ali i za nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  predlaže mjere koje su usklađene sa strateškim dokumentima EU te strateškim dokumentima Republike Hrvatske te identificira nekoliko prioriteta za razvoj sustava:
 • poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na tržište rada
 • poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • promicanje izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • internacionalizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • poticanje međunarodne mobilnosti učenika i nastavnika
Ti prioriteti uključuju ciljeve i mjere čijom se provedbom planiraju izraditi novi strukovni kurikulumi, promovirati i unaprijediti modeli učenja na radnom mjestu, razvijati sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, unaprijediti sustav stručnog usavršavanja nastavnika te povećati mobilnost i zapošljivost učenika u strukovnom obrazovanju.
Program se temelji na analizi stanja u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, s naglaskom na postojeći strateški i zakonodavni okvir. Mjere koje Program predviđa uključuju:
 • izradu, donošenje i provedbu Nacionalnog kurikuluma  za strukovno obrazovanje, sektorskih kurikuluma i/ili kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija
 • racionalizaciju postojeće mreže strukovnih škola i programa te uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti
 • uspostavu jedinstvenog sustava osiguranja kvalitete i osuvremenjivanje postojećeg modela samovrednovanja i povezivanja sa sustavom vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova
 • korištenje mehanizama za praćenje kvalitete i učinkovitosti sustava te za poboljšanja sustava koja se temelje na mjerljivim pokazateljima
 • jačanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za provedbu jedinstvenog sustava osiguranja kvalitete
 • jačanje kapaciteta nastavnika strukovnih predmeta i mentora kod poslodavaca
 • promociju vještina učenika i strukovnog obrazovanja
 • unapređenje sustava profesionalnog usmjeravanja učenika    
 • razvoj i jačanje mogućnosti za mobilnosti učenika i nastavnika
 • potporu međunarodnoj dimenziji i internacionalizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Donošenje Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja označilo je početak postupka skidanja suspenzije sa sredstava iz europskih fondova i mogućnost korištenja 85 milijuna eura iz Europskih socijalnih fondova za daljnji razvoj sustava. Odlukom o donošenju Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućen je nastavak modernizacije i reforme sustava koji je započeo 2006. godine.
Cjeloviti tekst Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dostupan je na ovoj poveznici.
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
 • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
 • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
 • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više