O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Međunarodni dan pismenosti – pismenost i opismenjavanje odraslih na platformi EPALE

Međunarodni dan pismenosti UNESCO-ova je inicijativa, čiji je cilj svake godine podsjetiti međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u rujnu 1965. godine u Teheranu, na Svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja, o temi iskorjenjivanja nepismenosti. Na konferenciji je predstavljena inicijativa za proglašavanjem jednog dana u godini Međunarodnim danom pismenosti, kako bi se na taj dan slavilo, ali i upozoravalo na važnost pismenosti na međunarodnoj razini. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (odnosno Agencija za obrazovanje odraslih u prethodnome razdoblju), već devetu godinu zaredom sudjeluje u ovoj inicijativi, prepoznajući njezinu važnost na globalnoj razini, ali i izrazitu relevantnost za prilike u Republici Hrvatskoj.

Opismenjavanje odraslih jedno je od najvažnijih područja obrazovanja odraslih, ali ujedno i područje koje postavlja brojne izazove za sve uključene u njegovu provedbu. Andragoški djelatnici, nastavnici, ali i svi drugi stručnjaci koji rade u ovome području, često su suočeni s manjkom odgovarajućih materijala i sadržaja vezanih uz pismenost i opismenjavanje odraslih. U povodu ovogodišnjega Međunarodnog dana pismenosti željeli bismo vam stoga skrenuti pozornost na sadržaje vezane uz ove teme koje možete pronaći na EPALE-u – europskoj elektroničkoj platformi za obrazovanje odraslih.
EPALE je nova, višejezična zajednica stručnjaka za učenje odraslih. Njezin je cilj poboljšanje kvalitete i načina pružanja usluge učenja odraslih u Europi, uspostava snažnoga paneuropskog sektora učenja odraslih i omogućivanje stručnjacima u području obrazovanja odraslih da dopru do svih odraslih. EPALE je inicijativa Glavne uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije koja se zauzima za to da EPALE postane stalna funkcionalnost europskoga prostora učenja odraslih. EPALE nadzire Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu, a svakodnevnim radom upravlja Središnja služba za podršku. EPALE je namijenjen nastavnicima u obrazovanju odraslih, istraživačima, članovima akademske zajednice, donositeljima politika i stručnjacima koji rade na području učenja odraslih diljem Europe. Svrha e-platforme EPALE je da odrasli polaznici budu krajnji korisnici razvoja na području učenja odraslih, bilo u formalnom ili neformalnom okruženju. Međutim, ova je platforma namijenjena onima koji provode i organiziraju obrazovanje odraslih, a ne samim polaznicima.
Od jeseni 2014. nacionalne službe za podršku surađuju sa Središnjom službom za podršku pri objavi zanimljiva i jedinstvenoga sadržaja na e-platformi EPALE. Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koja ove aktivnosti provodi u sklopu projekta EPALE Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku.

Pismenost i opismenjavanje odraslih jedna su od istaknutijih tema koje se pojavljuju na platformi EPALE. Platforma je koncipirana oko nekoliko ključnih tema i podtema, a jedna od njih je upravo „Osnovne vještine – čitalačka, matematička i digitalna pismenost“. Na EPALE-u je moguće pronaći niz strateških dokumenata i propisa vezanih uz pismenost i opismenjavanje, kako na razini Europske unije, tako i na razini pojedinih država članica. Brojni znanstveni i stručni članci vezani uz ovu temu te materijali koji mogu biti korisni nastavnicima koje rade u programima opismenjavanja odraslih dostupni su na platformi. Važno je pritom istaknuti da je sama platforma dostupna na svim službenim jezicima Europske unije, pa tako i na hrvatskome jeziku, a brojne sadržaje vezane uz opismenjavanje odraslih također možete preuzeti i na hrvatskome jeziku. Ovdje su i razne vijesti, blogovi i rasprave vezane uz pismenost odraslih. Posebice bismo željeli istaknuti kalendar događanja u kojemu možete pronaći događanja vezana uz pismenost (konferencije, usavršavanja, tribine) u cijeloj Europi, ali i događanja vezana uz ovu temu koja se odvijaju u Republici Hrvatskoj.
Shvaćanje pojma pismenosti kontinuirano se razvija i mijenja kako se mijenjaju društvene, političke, znanstvene, tehničke i druge okolnosti. Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva kompetencije u području čitanja i pisanja, a ponekad i računanja. Iako se precizna definicija pismenosti razlikuje od zemlje do zemlje, danas ona obuhvaća mnoge više, te vrlo često uz vještine pisanja, čitanja i računanja uključuje i osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drukčijih te osposobljenost za trajno učenje. Također prevladava shvaćanje da pismenost nema jednu, već više dimenzija (npr. čitalačka, dokumentacijska i numerička pismenost), koje ne moraju biti jednako razvijene. Isto tako, osim opće pismenosti, govorimo i o raznim drugim vrstama pismenosti -informatička, matematička, znanstvena, metodološka, ekološka itd.

Jednoj od tih „specifičnih“ pismenosti, financijskoj pismenosti, ove je godine bila posvećena posebna pozornost na platformi EPALE. Financijska pismenost je skup vještina potrebnih za pravilno razumijevanje i tumačenje financijskih informacija kako bismo mogli donositi dobre financijske odluke. To je vitalna vještina koja daje ljudima mogućnost da donose odluke o kojima su informirani kada je u pitanju njihov novac. Dobra financijska pismenost znači da su ljudi u mogućnosti donositi bolje odluke kada je u pitanju štednja za vlastite studije i mirovine ili odabir pravoga plana hipoteka za svoj dom. EPALE nacionalne službe iz svih europskih zemalja tako su uložile zajedničke napore kako bi korisnicima omogućile razne sadržaje vezane uz temu financijske pismenosti, na više europskih jezika. Ovdje možete pronaći razna izvješća, strategije i materijale vezane upravo uz razvoj financijske pismenosti.

Kako biste postali članom e-platforme EPALE i imali pristup svim materijalima i sadržajima vezanima uz opismenjavanje odraslih te brojnim drugim sadržajima vezanima uz obrazovanje odraslih općenito, potrebno se registrirati putem obrasca na sljedećoj mrežnoj stranici: http://ec.europa.eu/epale/hr/user/register
Tu možete odabrati korisničko ime i zaporku, a, kada se prijavite, primit ćete automatsku poruku o registraciji elektroničkom poštom u kojoj će se od vas tražiti da potvrdite adresu elektroničke pošte. Nakon potvrde moći ćete upotrebljavati sve funkcije e-platforme EPALE –pregledavati i razmjenjivati vijesti, stajališta, ideje i resurse (uključujući dokumente o politikama i relevantne materijale projekata) s ostalima diljem Europe. Sve dodatne informacije možete dobiti na stranicama e-platforme EPALE: http://ec.europa.eu/epale/

Nadamo se da će vas upravo Međunarodni dan pismenosti potaknuti da postanete članom platforme EPALE i priključite se najvećoj zajednici stručnjaka za obrazovanje odraslih u Europi!
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više