Europska komisija usvojila je dokument New Skills Agenda for Europe

Europska komisija usvojila je danas dokument New Skills Agenda for Europe. Cilj je osigurati da pravo osposobljavanje, prave vještine i prava podrška postanu dostupni stanovnicima Europske unije kako bi mogli biti osposobljeni za kvalitetne poslove i ispuniti svoj potencijal kao samopouzdani i aktivni građani. Krajnji cilj mu je pojačati zapošljivost, konkuretnost i rast u Europi.
 
Oko 70 milijuna Europljana nema adekvatne vještine čitanja i pisanja, a još više ih ima slabe matematičke i informatičke vještine. To ih dovodi do rizika nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, velik broj Europljana, osobito visoko-kvalificirani mladi ljudi, rade poslove koji ne odgovaraju njihovim talentima i težnjama. U isto vrijeme 40% europskih poslodavaca izvještava kako ne mogu pronaći ljude s odgovarajućim vještinama kako bi rasli i uvodili inovacije. Naposljetku, premalo ljudi razmišlja poduzetnički i ima kompetencije za pokretanje vlastitog posla, te sustavno prilagođavanje promjenjivim potrebama tržišta rada.
 
Povećanje razina vještina, promocija transverzalnih vještina i pronalazak načina za bolje predviđanje potreba tržišta rada, uključujući dijalog s predstavnicima gospodarstva, presudni su kako bi se poboljšale životne prilike i poticali pošteni, uključiv i održivi rast te kohezivna društva. Agenda poziva zemlje članice Europske unije, socijalne partnere, industriju i dionike da zajedno rade kako bi ojačali ljudski kapital, zapošljivost i konkurentnost kroz:
 
  • unapređivanje kvalitete vještina i njihove relevantnosti za tržište rada
  • osiguravanje da su vještine vidljivije i usporedivije
  • unapređivanje poznavanja i informiranosti o vještinama kako bi se donosili bolji odabiri karijere.
 
Konkretno, Europska komisija predlaže 10 mjera koje bi se trebale pokrenuti u iduće dvije godine, a neke od kojih započete su danas:
 
1. Prijedlog Garancije vještina (Skills Guarantee).
 
Prijedlogom Garancije vještina namjerava se poboljšati životne prilike i zapošljivost podržavanjem niskokvalificiranih osoba kroz poboljšavanje njihove pismenosti, matematičkih i informatičkih vještina te napredovanja ka stjecanju srednjoškolskih ili ekvivalentnih kvalifikacija. Europska komisija poziva na snažnu suradnju između zemalja članica Europske unije, socijalnih partera, pružatelja obrazovanja i osposobljavanja te drugih dionika u uspostavljanju Garancije vještina.
 
2. Analiza Europskog kvalifikacijskog okvira kako bi se bolje razumjele kvalifikacije i bolje iskoristile postojeće vještine na europskom tržištu rada.
 
3. Plan sektorske suradnje na polju vještina kako bi se unaprijedilo poznavanje vještina i prepoznali nedostaci vještina u specifičnim ekonomskim sektorima.
 
Pozadina
New Skills Agenda najavljen je u Radnom programu Europske komisije za 2016. godinu. Podržavat će socijalnu kovergenciju i doprinijeti prvom političkom prioritetu Europske komisije, „Novi poticaj zapošljavanju, rastu i investicijama“, kroz rješavanje tri glavna izazova suvremenih ekonomija: nedostatka relevantnih vještina koje bi odgovarale potrebama tržišta rada, nedovoljne transparentnosti vještina i kvalifikacija te teškoćama u predviđanju i prognoziranju vještina.
 
#EUSkillsAgenda
 
Dodatne informacije (na engleskom jeziku):
Skills in the EU
New Skills Agenda for Europe
Skills Guarantee
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više