Predstavljanje publikacije Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015.

U četvrtak, 12. studenoga 2015. godine, u Kući Europe održano je predstavljanje ovogodišnje publikacije Europske komisije Pregled obrazovanja I osposobljavanja.

Publikacija se objavljuje jednom godišnje s ciljem pružanja uvida u stanje obrazovanja i osposobljavanja u Europi, temeljenog na analizi napretka u ostvarivanju ciljeva postavljenih programom Obrazovanje i osposobljavanje 2020. Uključuje i analizu razvoja politika u svakoj državi članici pojedinačno pa tako i u Hrvatskoj.

Na temelju analize, kao glavne prednosti hrvatskoga sustava obrazovanja i osposobljavanja, naglašene su niska stopa ranog napuštanja školovanja i visoka stopa nastavka školovanja nakon srednje strukovne škole. Također, kao pozitivno istaknuto je i donošenje sveobuhvatne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Uz to, istaknuti su i glavni izazovi koji uključuju poboljšanje rezultata u matematici u osnovnim i srednjim školama, modernizaciju nastavnih programa za strukovno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada te povećanje pristupa visokom obrazovanju i smanjenje stope odustajanja od studija. Također, kao problem je izdvojena niska stopa sudjelovanja u predškolskom odgoju i obrazovanju te cjeloživotnom učenju, kao i nedovoljni kapaciteti u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje te nedovoljno zakonski uređen sustav obrazovanja odraslih.

Dokument se može preuzeti ovdje.

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim i sektorskim predavanjima/radionicama na 4. Danima strukovnih nastavnika više
  • STRUČNI SKUPOVI ZA PRIPRAVNIKE - NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • SVEČANA DODJELA RJEŠENJA O NAPREDOVANJU / PONOVNOM IZBORU U ZVANJE više
  • VODITELJI MEĐUŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA - SVI SEKTORI više
  • Konferencija „Aktualnosti u sustavu obrazovanja odraslih“ više