Zaključci iz Rige ministara zaduženih za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a u sklopu Kopenhaškog procesa o pojačanoj europskoj suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Ministri zaduženi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje zemalja članica EU-a, zemalja kandidatkinja, Islanda, Norveške i Lihtenštajna potvrdili su nove rezultate koje treba ostvariti u razdoblju 2015. - 2020., a u sklopu Kopenhaškoga procesa o pojačanoj europskoj suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Potvrdili su predanost „podizanju ukupne kvalitete i statusa strukovnog obrazovanja“, a u skladu sa strateškim ciljevima dokumenta "Obrazovanje i osposobljavanje 2020" te podržali širi europski rast i zapošljivost. Raspravljali su i o izazovima u strukovnom obrazovanju i budućnosti Kopenhaškoga procesa.

Zaključci iz Rige, koje su potvrdili europski socijalni partneri i Europska komisija, usmjereni su na pet prioritetnih područja:
  • promicanje svih oblika učenja kroz rad, posebno za naukovanja
  • daljnji razvoj osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i pružanja informacija o potrebama tržišta rada inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju
  • unaprjeđenje dostupnosti strukovnog obrazovanja i kvalifikacijama za sve - kroz fleksibilne puteve i prilike za prohodnosti, i to boljim usmjeravanjem i vrjednovanjem neformalnog i informalnog učenja
  • jačanje ključnih kompetencija u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju
  • osiguravanje inicijalnog i kontinuiranoga profesionalnoga razvoja nastavnika, pripravnika i mentora u strukovnom obrazovanju.
Snažna suradnja socijalnih partnera i drugih dionika je ključni čimbenik u postizanju ovih ciljeva. Usmjerenost na ishode učenja i korištenje zajednički razvijenih alata transparentnosti su daljnja glavna načela, kao i učinkovito financiranje te promicanje izvrsnosti i inovativnosti.

Dokument Zaključci iz Rige možete preuzeti na engleskom jeziku i hrvatskome jeziku (neslužbeni prijevod).
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • HEP dodjeljuje 129 stipendija učenicima i studentima više
  • Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim i sektorskim predavanjima/radionicama na 4. Danima strukovnih nastavnika više
  • STRUČNI SKUPOVI ZA PRIPRAVNIKE - NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • SVEČANA DODJELA RJEŠENJA O NAPREDOVANJU / PONOVNOM IZBORU U ZVANJE više
  • VODITELJI MEĐUŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA - SVI SEKTORI više