TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange/Tehnička pomoć i razmjena informacija) je program Europske Unije koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije.

TAIEX pruža pet osnovnih usluga: dokumentacijsko-informacijske usluge i savjetovanje o zakonodavstvu jedinstvenog tržišta, radionice i seminare, studijske posjete Europskoj komisiji i državama članicama, ekspertna savjetovanja državama korisnicama te uspostavu baze podataka o projektima tehničke pomoći i njihovim rezultatima.

U okviru TAIEX programa, Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrena su tri projekata:
 

 

Studijski posjet na temu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja


Posjet predstavnika Agencije Finskoj, od 17. - 19. lipnja 2013.  i susret s predstavnicima sljedećijh institucija: OMNIA - the Joint Authority of Education in Espoo Region, Finnish Association for the Development of Vocational Education and Training (AMKE) i Finnish National Board of Education (FNBE).

 

Posjet inozemnog stručnjaka na temu priznavanja strukovnih kvalifikacija

Posjet španjolskog stručnjaka Agenciji i održavanje radionice za djelatnike Agencije, 27. - 28. listopada 2014., na temu priznavanja inozemnih strukovnih kvalifikacija i provedba procesa priznavanja kvalifikacija.
 

Studijski posjet na temu modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih korištenjem ESF fonda

Posjet predstavnika Agencije Portugalu, od 17. - 19. studenog 2014.  i susret s predstavnicima: Upravljačkog tijela Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Nacionalne agencije za kvalifikacije i strukovno obrazovanje (ANQEP), Agencijom za koheziju i razvoj (AD&C), Portugalskom agencijom za cjeloživotno učenje (PROALV).

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više