Novi Erasmus + projekt Agencije - Skills in metal and electro industry – skillME

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u sklopu programa Erasmus+ partner je na projektu 'Skills in metal and electro industry – skillME' kojemu je glavni cilj identificirati nesrazmjer između postojećih i potrebnih vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će premostiti otkrivene nedostatke te integrirati stvorene kurikulume u nacionalne kvalifikacijske okvire država iz kojih dolaze partneri sudionici projekta s ciljem osiguravanja istih principa rada i ishoda učenja kako bi se potaknula mobilnost.

Koordinator projekta je Gospodarska zbornica Slovenije, a partneri osim iz Slovenije dolaze iz Slovačke, Latvije te Hrvatske. Iz svake zemlje sudjeluju tri tipa partnerskih institucija – regulatorne ustanove u području strukovnog obrazovanja, predstavnici poslodavaca te strukovne škole. Uz ASOO nacionalni partneri u projektu su Hrvatska udruga poslodavaca i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića.

U prvoj fazi projekta utvrdit će se trenutno stanje i potrebe za vještinama kroz:
  • analizu dostupnih podataka i istraživanja u zemljama sudionicama u projektu
  • analizu relevantnih informacija i podataka dobivenih iz ostalih EU zemalja
  • organizaciju fokus grupa i intervjua s tvrtkama iz elektro i metal sektora u sve četiri zemlje koje sudjeluju u projektu kako bi se utvrdile stvarne potrebe tržišta rada
Na temelju analiza i prikupljenih podataka bit će odabrane četiri najrelevantnije vještine za koje će u nastavku projekta biti izrađeni kurikulumi temeljeni na ishodima učenja te svi potrebni materijali za njihovu uspješnu izvedbu. Pri tome će svaka zemlja biti zadužena za razvoj jednog kurikuluma dok će sva četiri biti pilotirana i implementirana u sve četiri zemlje.

Projekt traje od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2017. godine, a ukupne je vrijednosti 554.258,00 EUR.

Više informacija je dostupno na službenoj web stranici projekta: http://www.gzs.si/skill-me.
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim i sektorskim predavanjima/radionicama na 4. Danima strukovnih nastavnika više
  • STRUČNI SKUPOVI ZA PRIPRAVNIKE - NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • SVEČANA DODJELA RJEŠENJA O NAPREDOVANJU / PONOVNOM IZBORU U ZVANJE više
  • VODITELJI MEĐUŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA - SVI SEKTORI više
  • Konferencija „Aktualnosti u sustavu obrazovanja odraslih“ više