O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Uloga ASOO-a u provođenju kurikularne reforme

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih aktivno će se uključiti u provedbu Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.

Viši stručni savjetnici Agencije u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom i Jedinicom za stručnu i administrativnu podršku doprinijet će izradi kurikularnih dokumenata, kreiranju novih modela i koncepata stručnog usavršavanja i modela vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja.

U svrhu informiranja i upoznavanju odgojno-obrazovnih radnika o ciljevima, tijeku i provedbi reforme, Ekspertna radna skupina i ASOO planiraju i niz aktivnosti o čemu više možete saznati na www.kurikulum.hr i www.asoo.hr. Ekspertna radna skupina u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u svibnju i studenom 2015. godine organizira stručne skupove za voditelje županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća.

Spoznaje sa stručnih skupova, uz pomoć i podršku nadležnih savjetnika za pojedine sektore, voditelji županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća diseminirat će svim ostalim odgojno-obrazovnim radnicima u svojim vijećima. Nositelji stručnih usavršavanja bit će članovi Ekspertne radne skupine i više savjetnice iz ASOO-a priključene Jedinici za stručnu i administrativnu podršku.

Tijekom svibnja stručni skupovi za voditelje županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća organiziraju se u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Rijeci, Splitu, Metkoviću i Zadru. Svi županijski voditelji pozivaju se na uključivanje u rad navedenih skupova.
O skupovima detaljnije možete pročitati na poveznici http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Katalozi%20strucnih%20usavrsavanja/2014/svi%20sektori.pdf (Katalog stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika - Stručna usavršavanja - svi sektori).

Prijava na stručni skup svim će voditeljima županijskih stručnih vijeća biti omogućena u aplikaciji VETIS.

 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više