O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

Rok: 15. lipnja 2015.
Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 060-01/15-01/01, URBROJ: 332-04-02/1-15-01) od 10. ožujka 2015. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba
 
I.
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.
II.
Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve gađane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.
 
Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 3.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. 
 
Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.
 
Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenog formalnog obrazovanja, socijalnom statusu ili nekim drugim obilježjima.
II.
Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na službenom obrascu na adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr i www.cjelozivotno-ucenje.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.
 
U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.
 
Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrade izvršit će se na temelju sljedećih kriterija:
 1. iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka
 
 1. prepreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja
 
 1. važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
 
 1. pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihovog znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.
 
Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.
 
 
III.
 
O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od pet (5) članova:
 • predstavnici Agencije (3)
 • predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
 
Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na otvaranju Tjedna cjeloživotnog učenja 28. rujna 2015.
Putni troškovi dolaska i odlaska na svečano otvaranje dobitnicima nagrada bit će plaćeni iz sredstava Agencije.
Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.
 
IV.
Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.
Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 15. lipnja 2015. s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na e-poštu: tcu@asoo.hr ili na adresu:
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb


Obrazac za prijavu 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
 • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
 • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više