Profili sektora

Profili sektora razvijeni su u suradnji Agencije i stručnjaka na projektu „Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma“ i oni su alat kojim se po prvi puta mogu na jednom mjestu naći relevantni podatci (iz različitih izvora: Državni zavod za statistiku, HZZ, FINA-a, MZOŠ E-matica, itd.) o gospodarstvu, tržištu rada i obrazovnoj ponudi u 13 obrazovnih sektora.

Profili će biti na raspolaganju sektorskim vijećima, Agenciji, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ali i drugim dionicima radi planiranja razvoja strukovnih kvalifikacija i strukovnog obrazovanja, koje odgovara na potrebe tržišta rada.

Profili sektora mogu biti važan korak i za planiranje relevantne i racionalne mreže obrazovanih programa, a što će podići ukupnu kvalitetu obrazovanja. Nadalje, ovi dokumenti pomažu u razumijevanju tržišnog položaja sektorskih znanja i vještina, doprinose izradi sektorskih strategija, ključni su za izradu kvalitetnih kvalifikacija i kurikuluma, pomažu u identifikaciji jaza između ponude i potražnje za radom te mogu poslužiti kao podloge za planiranje kvota po obrazovnim programima po županijama.

Unutar profila sektora prikazani su podaci koji omogućuju razumijevanje ponude i potražnje za znanjima i vještinama kroz nekoliko segmenata. U prvom dijelu prikazana je potražnja za zanimanjima kroz obuhvat sektora koji predstavlja popis sektorskih zanimanja, prikaz potreba za tim zanimanja u gospodarskim djelatnostima, dugoročna kretanja zaposlenosti u ključnim gospodarskim djelatnostima za sektor, podatke o prihodima, broju poduzeća i zaposlenih u sektoru te podatke o slobodnim radnim mjestima i o potrebnim kadrovima za zamjenu radne snage (zbog odlaska u mirovinu), koji jasno ocrtavaju zanimanja koja poslodavci traže. Više o ponudi zanimanja prikazano je kroz strukturu nezaposlenih sa sektorskim zanimanjima, prikaz radne snaga i neaktivnog stanovništva sa sektorskim zanimanjima, strukturu zanimanja prema razini obrazovanja kako i kroz podatke o neto plaćama i vrstama ugovora o radu.

U drugom dijelu naglasak je stavljen na potrebe za kompetencijama unutar sektorskih zanimanja. Kao podloga za planiranje strukture i sadržaja novih kvalifikacija i obrazovnih programa korišten je model matrice kompetencija.

Treći dio profila sektora prikazuje uspješnost studiranja učenika koji završavaju srednje strukovno obrazovanje u sektoru kao i distribuciju zanimanja na kojima se zapošljavaju mladi koji završavaju obrazovne programe iz sektora.

Zajedno s profilima sektora razvijen je i Priručnik za korištenje profila sektorakako bi se svi podatci i analize predstavljeni u profilima sektora mogli ispravno interpretirati te donositi zaključci u pravom kontekstu. također, u pripremi je i Priručnik za izradu profila sektora.

PROFILI SEKTORA

Poljoprivreda, prehrana i veterina
Šumarstvo, prerada i obrada drva
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Tekstil i koža
Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Elektrotehnika i računalstvo
Graditeljstvo i geodezija
Ekonomija i trgovina
Turizam i ugostiteljstvo
Promet i logistika
Zdravstvo i socijalna skrb
Osobne, usluge zaštite i druge usluge  
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više