Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:
 
Ines Ličina, službenik za zaštitu osobnih podataka
T +385 (0)1 6274 623  
e-mail: zastita.podataka@asoo.hr
 
Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika može se podnijeti osobno na adresi:
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb
 
Više informacija o Općoj uredbi o zaštiti podataka potražite ovdje:
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Pravo na pristup informacijama, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu “.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • pisanim putem, na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na e-adresu: nevenka.curkovic@asoo.hr
  • na broj telefona: 01/62 74 672
  • na broj telefaksa: 01/6274 606
  • osobnim donošenjem u pisarnicu Agencije radnim danom od 10:00 do 14:00
Agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovno uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Najčešće tražene informacije od Agencije su: podaci o obrazovnim programima.
 

Dokumenti:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 
 
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više