Javna nabava

Odluka o imenovanju članova podsektorskih radnih skupina i posbne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja" nakon Ponovljenog javnog poziva


Poziv na dostavu ponude - Zakup medijskog prostora za potrebe kampanje „Tjedan cjeloživotnog učenja“.

Troškovnik - Zakup medijskog prostora za potrebe kampanje „Tjedan cjeloživotnog učenja“.


Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za članove  podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine.


Obrazac prijave za članove podsektorske i posebne radne skupine.


Odluka o imenovanju članova podsektorskih radnih skupina i posbne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"


Troškovnik PCU - nabava promomaterijala PCU 2019 

Ponudbeni list - nabava promomaterijala PCU 2019

Poziv na dostavu ponude - nabava promomaterijala PCU 2019


Plan nabave za 2019. godinu.


Izmjena javnog poziva za prijavu kandidata za članove podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ova projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja".


Javni poziv za prijavu kandidata za članove podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ova projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"
.
Obrazac prijave za članove.

Odluka o izboru stručnjaka za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj


Javni poziv_stručnjaci za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda na PIAAC istraživanju

Odluka o izboru stručnjaka za prevođenje i jezičnu prilagodbu na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj

Odluka o spajanju pojedinih podsektorskih RS za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"

Registar ugovora za 2018. godinu

Javni poziv za prijavu kandidata za stručnjake za prevođenje i jezičnu prilagodbu na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj u okviru ESF-ovog projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Javni poziv IT koordinator na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv stručnjak za upravljanje podacima na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv stručnjak za provedbu uzorkovanja na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv nacionalni voditelj ispitivanja na PIAAC istraživanju ESF projekt


Odluka o  imenovanju glavnog stručnjaka, nacionalnog voditelja na PIAAC istraživanju  u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odraslih

Odluka o  imenovanju stručnjaka za upravljanje podacima na PIAAC istraživanju u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odrasli

Odluka o  imenovanju stručnjaka za provedbu uzorkovanja na PIAAC istraživanju  u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odraslih

Odluka o  imenovanju IT koordinatora na PIAAC istraživanj u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odrasli


Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“
Obrazac prijave

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma

Javni poziv - koordinatori podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u okviru ESF-ova projekta "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"
   
Obrazac prijave.

Javni poziv za prijavu kandidata za sedam (7) članova Stručne radne skupine za izradu Koncepta mrežnog portala stručnog usavršavanja u okviru ESF projekta "Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta"


-----------------------------------------------------------------------------------

Poziv na dostavu ponuda za lekturu tehničkih opisa i testnih zadataka disciplina strukovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta "Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre"


Odluka o odabiru u postupku nabave lekture tehničkih opisa i testnih zadataka disciplina strukovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta "Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre"

-----------------------------------------------------------------------------------Provedba medijske kampanje usmjerene prema poslodavcima na projektu „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja I osposobljavanja“


Troškovnik Grupa 1 KONAČNO
Troškovnik Grupa 2 KONAČNO
12 Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave ASOO-a za 2018. godinuRegistar Ugovora o javnoj nabavi 30.6.2018.

----------------------------------------------------------------------

Edukacija za unapređenje digitalnih kompetencija savjetnika Agencije - poziv na dostavu ponude

-----------------------------------------------------------------------

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA MOBILNE APLIKACIJE

Pozivamo zainteresirane ponuditelje da se jave na Poziv za dostavu ponuda za izradu mobilne aplikacije koju će koristiti sudionici događanja pod nazivom Dani strukovnih nastavnika, višednevnih događanja koja će se održavati u 2018. i 2019. godini. Cjeloviti Poziv možete pogledati na sljedećoj poveznici: http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Poziv na dostavu ponude.pdf.

Prilog 1
. (Obrazac ponude)
Prilog 2. (Životopis)
Prilog 3. (Troškovnik)

Rok za dostavu ponuda jest 17. srpanj 2018. godine u 12:00h.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za predavače na 2. Danima strukovnih nastavnika:
Javni poziv Link
Obrazac za predavače Link

-------------------------------------------------------------------------------------------

Edukacija za unapredenje digitalnih kompetencija savjetnika Agencije, javni poziv na dostavu ponude Link

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodjeli priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih Link

--------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: kreiranje, produkcija i snimanje filma o osobama koje svojim primjerom potiču učenje od 20-30 min. za potrebe projekta Promocija cjeloživotnog učenja.
Zainteresirani ponuditelji mogu od Naručitelja, ukoliko je potrebno, zatražiti konzultativni sastanak u terminu od 11. do 19. siječnja 2018. godine, a  vezano uz dodatno pojašnjenje stavki iz poziva. Mjesto održavanja sastanka je u prostorima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb. Kontakt osoba: Marina Režek Cvetko, e-mail: marina.rezek.cvetko@asoo.hr  ili tel.: 01 6274 659. 
Poziv na dostavu ponude Link

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stručno znanstvena konferencija:

Javni poziv na dostavu ponude  -  Link

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru - zrakoplovne karte Helsinki za potrebe projekta "Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre"

Poziv na dostavu ponuda - zrakoplovne karte Helsinki za potrebe projekta "Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre"


--------------------------------------------------------------------------------------------

Javni pozivi za regionalnog koordinatora:

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka županija i Grad Zagreb Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Osječko-baranjska i Požeško-slavonska županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Sisačko-moslavačka županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Ličko-senjska, Primorsko-goranska i Istarska županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Zadarska i Šibensko-kninska  županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija Link

Javni poziv za regionalnog koordinatora - Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija Link

Predložak ponude_12_Tjedan cjeloživotnog učenja Link 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Računala i računalna oprema : Poziv na dostavu ponude

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 Odluka o usvajanju Plana nabave ASOO-a za 2018. godinu


Odluka o odabiru - Graditeljstvo

Odluka o odabiru - Gastro 2018

Odluka o odabiru - Promet i logistika


Poziv na dostavu ponude - Graditeljstvo

Poziv na dostavu ponude - Gastro 2018

Poziv na dostavu ponude - Promet i logistika


DON Hotelske usluge - Dani strukovnih nastavnika

DON_hotelske usluge Andragoške radionice

Odluka o odabiru - najam prostora i opreme i usluge cateringa i smještaja za potrebe ESF projekta - Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja , Element 6


Odluka o odabiru - najam fotokopirnih strojeva

Odluka o odabiru - usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude - izrada vizualnog komunikacijskog riješenja ESF projekta - Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu


Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru - Tehničko opremanje, uređivanje i popisivanje gradiva

Odluka o odabiru - Uredski namještaj

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017. godinu


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu

.
 

Poziv na dostavu ponuda - izrada vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta


Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu


Odluka o odabiru - Usluga preseljenja

Odluka o odabiru - računala i računalna oprema

Poziv na dostavu ponuda - izrada vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta

Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre


Odluka o odabiru - usluge tiska

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave ASOO-a za 2017. godinu


Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu

Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluka o odabiru - usluga čišćenja poslovnog prostora

Odluka o odabiru - uredski materijal

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu

Odluka o odabiru - Toneri

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2017. godinu


Poziv na dostavu ponuda – usluge tiska promotivnih materijala za potrebe projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“ i
projekta „ReferNet“


Nabava promotivnih materijala

Usluge oglašavanja u tiskanim medijima, radiju, televiziji, WEB-u i Billboard plakatima

Usluge provedbe sveobuhvatnog istraživanja o obrazovanju odraslih

Odluka o odabiru - Savjetodavne usluge u području stručnog usavršavanja djelatnika

Odluka o usvajanju plana nabave ASOO-a za 2017. godinu


Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Ličko-senjska i Primorsko-goranska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Osječko-baranjska i Požeško-slavonska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Zadarska i Šibensko-kninska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i
Sisačko-moslavačka županija

Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija
Poziv za dostavu ponude - regionalni koordinatori Karlovačka, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebčka županija i
Grad Zagreb
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), javni naručitelj Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje sljedeću

                                                                      OBAVIJEST

da ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (čelnik tijela naručitelja), nije u sukobu
interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16).
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

U skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi postojao sukob interesa u smislu Poglavlja 8. Dijela prvog, Glave III. navedenog Zakona.2016. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO  za 2016. godinu


Poziv na dostavu ponude Usluge oglašavanja billboard plakati
- Ovdje preuzmite TROŠKOVNIK

Odluka o izmjeni Plana nabave za 2016. godinu

Pojašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda - prodaja putnih karata i paket aranžmana


Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda-prodaja putnih karata i paket aranžmana


Zahtjev za prikupljanje ponuda (usluga prodaje putnih karata i paket aranžmana)

Poziv na dostavu ponuda za tisak promotivnih materijala za potrebe projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za snimanje promotivnog filma

Plan nabave za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponude za izradu vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“

Poziv na dostavu ponude za organizaciju stručno-znanstvene konferencije i izradu publikacijePoziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Virovitičko-podravsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku
županiju


Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Zagrbačku županiju i Grad Zagreb

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Koprivničko-križevačku, Međimursku i Varaždinsku županiju

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Istarsku županiju

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Osječko-baranjsku i Požeško-slavonsku županiju

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju

Poziv na dostavu ponude - regionalni koordinator za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju

2015. godina
Registar ugovora javne nabave za 2015.Poziv na dostavu ponudeOdluka o početku postupka nabave


Odluka o poništenju postupka nabave računalaIspravak troškovnika u predmetu nabava računala - prilog 3.3Izmjena plana nabave za 2015. godinuOdluka o početku postupka nabave računala i dokumentacija za nadmetanje


Plan nabave za 2015. godinu2014. godina

Registar ugovora javne nabave za 2014. godinuObavijest o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabavePoziv na iskaz interesa domaći stručnjak - koordinatorPoziv na iskaz interesa domaći stručnjaciPoziv na iskaz interesa- inozemnih stručnjaka (Expression of interest)Poziv na dostavu ponuda za izradu vizualnog rješenjaPoziv na dostavu ponuda-fokus grupe


Poziv na dostavu ponuda (trening trenera)Plan nabave za 2014. godinuPregled ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenjaZahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu smještaja, prehrane i prijevoza sudionika državnih natjecanja


Obavijest u vezi s člankom 5.c Zakona o javnoj nabavi

Izjava u vezi s člankom 13. Zakona o javnoj nabavi


Poziv za dostavu ponude-smještaj i prehrana sudionika državnog natjecanja Gastro 2014.

Plan nabave za 2014. godinu


2013. godina
Plan nabave za 2013. godinu


Registar ugovora javne nabave za 2013. godinu2012. godina

Plan nabave za 2012. godinu


Registrar ugovora javne nabave za 2012. godinu


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Split


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Omiš


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Šibenik


Odluka o poništenju postupka javne nabave Ev. br. 1/2013. - Split 


Odluka o poništenju postupka javne nabave Ev. br. 3/2013. - Šibenik

 

 
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
  • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više
  • OTVORENE PRIJAVE ZA STRUČNE SKUPOVE ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA više
  • Hrvatska sudjeluje na najvećem svjetskom natjecanju mladih u vještinama - WorldSkills Kazan 2019 više
  • Produžen je Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta više