Polaganje ispita

Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:
 1. učenici koji su u tekućoj školskoj godini uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
 2. kandidati koji su prije tekuće školske godine uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
 3. kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit.
 
 
 1. Učenici koji su u tekućoj školskoj godini uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
Učenici se prijavljuju za polaganje pomoćničkog ispita u svojoj srednjoj školi, prema Kalendaru pomoćničkih ispita.
O Kalendaru pomoćničkih ispita i o rokovima za njihovu prijavu učenici se izvješćuju putem oglasne ploče srednje škole, službenih mrežnih stranica srednje škole te službenih mrežnih stranica Agencije, i to najkasnije 15 dana prije ispitnoga roka.
Za prijavu je potrebno dostaviti:
 • ispunjenu propisanu prijavnicu za polaganje pomoćničkog ispita (obrazac prijavnice kao Prilog 1 sastavni je dio Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita, Narodne novine, br. 63/14 i 86/15)
 • svjedodžbu o završnome radu
Popis učenika koji mogu pristupiti polaganju pomoćničkog ispita te mjesto i vrijeme održavanja ispita bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije i škole te na oglasnoj ploči škole.
Pisani dio ispita te usmeni dio (za one kandidate koji mu moraju pristupiti) provodi se prema Kalendaru pomoćničkih ispita objavljenom na stranicama Agencije. Rezultati ispita bit će pravodobno dostavljeni kandidatima.
 Pomoćnički ispit polaže se pred povjerenstvom, a sastoji se od:
 • praktičnoga dijela (praktični rad izrađen u okviru završnoga rada priznaje se kao praktični dio pomoćničkog ispita)
 • pisanoga dijela
  • piše se u matičnoj školi
  • traje do 240 minuta
  • više od 60 % mogućih bodova ostvarenih na pisanom ispitu osigurava položen pomoćnički ispit
  • učenici koji na pisanome dijelu ispita postignu manje od 30 % mogućih bodova upućuje se na popravni ispit u idućemu roku (popravni ispit može se polagati najviše dva puta bez plaćanja)
 • usmenoga dijela
  • pristupaju mu učenici koji su na pisanom dijelu ostvarili između 30 % i 60 % mogućih bodova
  • provodi se u matičnoj školi.
Učenicima koji su položili pomoćnički ispit Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.
Ako učenik ne pristupi ispitu bez opravdanoga razloga, smatra se da ispit nije položio.


 
 1. Kandidati koji su prije tekuće školske godine uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
Kandidati se prijavljuju za polaganje pomoćničkog ispita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema Kalendaru pomoćničkih ispita.
O Kalendaru pomoćničkih ispita i o rokovima za njihovu prijavu kandidati se izvješćuju putem oglasne ploče srednje škole, službenih mrežnih stranica srednje škole te službenih mrežnih stranica Agencije, i to najkasnije 15 dana prije ispitnoga roka.
Za prijavu je potrebno dostaviti:
 • ispunjenu propisanu prijavnicu za polaganje pomoćničkog ispita (obrazac prijavnice kao Prilog 1 sastavni je dio Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita, Narodne novine, br. 63/14 i 86/15)
 • svjedodžbu o završnome radu
 • potvrda o uplati troškova polaganja ispita.
Pomoćnički ispit polaže se pred povjerenstvom, a sastoji se od:
 • praktičnoga dijela
  • provodi se kod poslodavca kod kojega je kandidat u radnom odnosu, u školskoj radionici, kod obrtnika ili na drugome mjestu koje odredi povjerenstvo
  • izrađuje se do 40 sati
  • ako kandidat ne položi praktični dio ispita, ne može pristupiti pisanome dijelu i upućuje se na ponovno polaganje u idućemu roku
 • pisanoga dijela
  • piše se u školi prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Agencije prema Kalendaru pomoćničkih ispita
  • traje do 240 minuta
  • više od 60 % mogućih bodova ostvarenih na pisanom ispitu osigurava položen pomoćnički ispit
  • kandidati koji na pisanome dijelu ispita postignu manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit u idućemu roku
 • usmenoga dijela
  • pristupaju mu samo kandidati koji su na pisanome dijelu ostvarili između 30 % i 60 % mogućih bodova
  • provodi se u školi.
Konačni popis kandidata koji mogu pristupiti polaganju pomoćničkog ispita te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkog ispita bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije i škole te na oglasnoj ploči škole.
 
Pisani dio ispita te usmeni dio (za one kandidate koji mu moraju pristupiti) provode se prema Kalendaru pomoćničkih ispita objavljenom na stranicama Agencije. Rezultati ispita bit će pravodobno dostavljeni kandidatima.
 
Kandidatima koji su položili pomoćnički ispit Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.
 
Ako kandidat ne pristupi ispitu bez opravdanoga razloga, smatra se da ispit nije položio.
 
 
 1. Kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit
Kandidati se prijavljuju za polaganje pomoćničkog ispita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prema Kalendaru pomoćničkih ispita.
O Kalendaru pomoćničkih ispita i o rokovima za njihovu prijavu kandidati se izvješćuju putem oglasne ploče srednje škole, službenih mrežnih stranica srednje škole te službenih mrežnih stranica Agencije, i to najkasnije 15 dana prije ispitnoga roka.
Za prijavu je potrebno dostaviti:
 • ispunjenu propisanu prijavnicu za polaganje pomoćničkog ispita (obrazac prijavnice kao Prilog 1 sastavni je dio Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita, Narodne novine, br. 63/14 i 86/15)
 • dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu od najmanje jedne godine u zanimanju za koje polaže pomoćnički ispit (radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima)
 • dokaz o završenom srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnome sektoru (svjedodžba kojom se dokazuje završnost)
 • potvrda o uplati troškova polaganja ispita.
Pomoćnički ispit polaže se pred povjerenstvom, a sastoji se od:
 • praktičnoga dijela
  • provodi se kod poslodavca kod kojega je kandidat u radnom odnosu, u školskoj radionici, kod obrtnika ili na drugome mjestu koje odredi povjerenstvo
  • izrađuje se do 40 sati
  • ako kandidat ne položi praktični dio ispita, ne može pristupiti pisanome dijelu i upućuje se na ponovno polaganje u idućemu roku
 • pisanoga dijela
  • piše se u školi prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Agencije prema Kalendaru pomoćničkih ispita
  • traje do 240 minuta
  • više od 60 % mogućih bodova ostvarenih na pisanom ispitu osigurava položen pomoćnički ispit
  • kandidati koji na pisanome dijelu ispita postignu manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit u idućemu roku
 • usmenoga dijela
  • pristupaju mu samo kandidati koji su na pisanome dijelu ostvarili između 30 % i 60 % mogućih bodova
  • provodi se u školi.
Konačni popis kandidata koji mogu pristupiti polaganju pomoćničkog ispita te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkog ispita bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije i škole te na oglasnoj ploči škole.
 
Pisani dio ispita te usmeni dio (za one kandidate koji mu moraju pristupiti) provode se prema Kalendaru pomoćničkih ispita objavljenom na stranicama Agencije. Rezultati ispita bit će pravodobno dostavljeni kandidatima.
 
Kandidatima koji su položili pomoćnički ispit Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.
 
Ako kandidat ne pristupi ispitu bez opravdanoga razloga, smatra se da ispit nije položio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
 • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
 • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
 • Nastava na daljinu, raspored za maturante više
 • Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu više