Plaćanje upravne pristojbe

Plaćanje upravne pristojbe u postupku povodom Zahtjeva za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualni repozitorij obrazovnih materijala
 
Visina upravne pristojbe utvrđena je Tarifnim brojem 52/1 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19), i iznosi 140,00 kn.
Upravna pristojba se može uplatiti općom uplatnicom ili putem interneta. Kao dokaz uplate, prilikom predavanja zahtjeva, mora se priložiti uplatnica ili ispis o uplati.

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Uplatitelj: Vidljivo upisati ime, prezime i adresu ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno naziv i sjedište ako se radi o pravnoj osobi.
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Model: HR 64
Broj računa primatelja: HR 1210010051863000160
Iznos: kn 140,00
Poziv na broj primatelja: 5002-46173 - OIB podnositelja ili datum rođenja za fizičke osobe bez  OIB-a  (dan, mjesec, godina; npr. za osobu rođenu 1. veljače 1985. godine treba upisati 01021985)
Opis plaćanja: Za rješenje u području odgoja i obrazovanja.

Ako je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi, umjesto dokaza o uplati potrebno je dostaviti potvrdu o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi. 
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više