Drugi obrazovni materijali

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI
 
Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018), osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (dalje u tekstu: drugi obrazovni materijali).
Pravne osobe koje nude komercijalne druge obrazovne materijale dužne su podnijeti zahtjev za objavu komercijalnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala koji utvrđuje ministar odlukom.
Pravne i fizičke osobe koje nude besplatne druge obrazovne materijale mogu podnijeti zahtjev za objavu besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.
Odluku o objavi ili odbijanju objave drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju, za strukovne predmete u srednjim strukovnim školama, donosi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencija).
Preduvjet za objavu drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju je usklađenost drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, da su pedagoški, psihološki i didaktičko-metodički primjereni za korištenje u nastavi u predmetu za koji su predviđeni.
Dužnosnici i službenici Ministarstva te službenici ustanove za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori niti urednici drugih obrazovnih materijala.
 
POSTUPAK
 
Zahtjev za objavu komercijalnih ili besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala pravne i fizičke osobe podnose Agenciji na propisanom obrascu.
 
Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala mogu podnijeti autori, nakladnici ili ovlašteni distributeri obrazovnog materijala.

Uz zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala prilažu se:
  • tri primjerka drugog obrazovnog materijala,
  • izjava nakladnika o jezičnoj usklađenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je obrazovni materijal napisan (ako se radi o obrazovnom materijalu u tekstualnom obliku),
  • potvrda o uplati upravne pristojbe (ili dokaz o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe).
Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala, zajedno s prilozima, dostavlja se na adresu:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4
(drugi obrazovni materijali).
Nakon provedenog postupka prosudbe drugog obrazovnog materijala donosi se odluka o objavi ili odbijanju zahtjeva za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.

 
 


 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
  • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
  • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više