Europski parlament odobrio je Erasmus+, novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Europski parlament 19. studenoga odobrio je "Erasmus+", novi program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji bi se trebao početi provoditi u siječnju. Kratki sažetak programa možete pogledati ovdje http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus/pub/view/erasmus+leaflet_hr.pdf. Daljnje informacije o programu mogu se pratiti na internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Za provedbu ovog sedmogodišnjeg programa, namijenjenog poticanju unaprjeđivanja vještina, zapošljivosti te potpori modernizaciji sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osigurat će se 14,7 milijardi EUR, što je 40 % više u odnosu na proračun za sadašnje programe. Više od 4 milijuna osoba primit će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu. Ovom brojkom bit će obuhvaćeno 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naučnici te više od 500 000 sudionika razmjena mladih i programa volontiranja u inozemstvu.

Tri su glavna cilja programa Erasmus+: dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Novi program Erasmus+ sastoji se od svih sadašnjih programa EU-a namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Na ovaj način će se kandidatima olakšati razumijevanje mogućnosti koje se nude, dok će se ostalim pojednostavljenjima olakšati pristup.

Tko će profitirati od programa Erasmus+?

 • 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama moći će studirati ili se osposobljavati u inozemstvu, što podrazumijeva i 450 000 pripravničkih mjesta;

 • 650 000 učenika u strukovnim programima obrazovanja i naučnici dobit će stipendije za studiranje, osposobljavanje ili rad u inozemstvu;

 • 800 000 učitelja u školama, predavača, instruktora, prosvjetnih djelatnika i djelatnika koji rade s mladima moći će predavati ili se osposobljavati u inozemstvu;

 • 200 000 studenata koji pohađaju diplomski studij u drugoj državi profitirat će od jamstava za zajam;

 • više od 500 000 mladih moći će volontirati u inozemstvu ili sudjelovati u razmjenama mladih;

 • više od 25 000 studenata dobit će stipendije za združene diplomske studije, što podrazumijeva studiranje na najmanje dvije visokoškolske ustanove u inozemstvu;

 • 125 000 škola, ustanove sa strukovnim programima obrazovanja i osposobljavanja, visokoškolske ustanove i ustanove za obrazovanje odraslih, organizacije mladih i poduzeća dobit će sredstva za uspostavu 25 000 „strateških partnerstva” u svrhu promoviranja razmjene iskustava te veza s poslovnim svijetom;

 • 3 500 obrazovnih ustanova i poduzeća dobit će potporu za stvaranje više od 300 „saveza znanja” i „saveza sektorskih vještina” u svrhu poticanja zapošljivosti, inovacija i poduzetništva;

 • 600 partnerstva u sportu, uključujući i europske neprofitne događaje, također će dobiti sredstva.

Pozadina

Program Erasmus+ pokrenut je u vrijeme kada je gotovo 6 milijuna mladih osoba nezaposleno u EU; njihov broj u Španjolskoj i Grčkoj veći je od 50 %. U to isto vrijeme postoji više od 2 milijuna slobodnih radnih mjesta, a trećina poslodavaca izvijestila je o poteškoćama u pronalasku osoblja s potrebnim vještinama. Iz ovoga je vidljiv značajan nedostatak stručnih znanja i vještina u Europi. U okviru programa Erasmus+ pokušat će se umanjiti ovaj nedostatak pružanjem mogućnosti studiranja, osposobljavanja ili stjecanja iskustva u inozemstvu.

U isto vrijeme, potporom profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika i djelatnika koji rade s mladima te suradnjom između svijeta obrazovanja i rada povećat se kvaliteta i važnost europskih sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Mobilnost studenata i naučnika potiče i mobilnost radnika unutar država članica; veća je vjerojatnost da će osobe koje su već studirale ili se osposobljavale u drugoj državi željeti raditi u inozemstvu u budućnosti.

U okviru proračuna od 14,7 milijardi EUR uzeta je u obzir procijenjena inflacija u budućnosti. Očekuje se da će se dodijeliti dodatna sredstva za mobilnost u visokom obrazovanju i osposobljavanje koja će se odnositi na države koje nisu članice EU-a; odluka o ovim dodatnim proračunskim sredstvima ne očekuje se prije 2014.

U program Erasmus+, po prvi put, uključena je proračunska linija namijenjena sportu. U razdoblju od sedam godina dodijelit će se oko 265 milijuna EUR kako bi se pridonijelo razvoju europske dimenzije u sportu pomažući u borbi protiv prekograničnih prijetnji poput namještanja utakmica i dopinga. Pružit će se potpora i transnacionalnim projektima koji uključuju organizacije amaterskog sporta koje promiču, na primjer, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, dvojne karijere i tjelesnu aktivnost za sve.

Sljedeći koraci

Europski parlament usvojio je prijedlog. Očekuje se da će Vijeće (države članice) usvojiti prijedlog tijekom sljedećeg mjeseca. Program Erasmus+ počet će se provoditi u siječnju 2014. 

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
 • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više
 • Obavijest o načinu upućivanja zahtjeva i upita Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih više
 • Nastava na daljinu, raspored za maturante više