O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

Rok: 9. rujna 2013.
Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 061-01/13-01/1, URBROJ: 332-04-02/1-13-1) od 23. svibnja 2013. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba
 
I.
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.
II.
Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve gađane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.
 
Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 3.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. 
 
Nagrade će biti dodijeljene pojedincima, i to za tri osobe ukupno.
 
Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnoga, neformalnog i informalnoga), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnom statusu ili nekim drugim obilježjima.
II.
Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za nagradu u pisanom obliku na službenom obrascu na adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr i www.cjelozivotno-ucenje.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.
 
U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.
 
Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrade izvršit će se na temelju sljedećih kriterija:
1)           iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka
 
2)   zapreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja
 
3)     važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
 
4)   pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.
 
Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.
 
 
III.
 
O izboru dobitnika nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od pet (5) članova:
-      predstavnici Agencije (3)
-      predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
-      predstavnik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
 
Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na otvorenju Tjedna cjeloživotnog učenja 30. rujna 2013.
Putni troškovi dolaska i odlaska na svečano otvorenje dobitnicima nagrada bit će plaćeni iz sredstava Agencije.
Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.
 
IV.
Nepravodobni prijedlozi za dodjelu nagrade neće se razmatrati.
Prijedlozi za dodjelu nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 9. rujna 2013. s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na adresu:
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb

OBRAZAC PRIJAVE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA NAGRADU
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
  • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
  • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više