Poljoprivreda, prehrana i veterina

Nastavni plan i program

Nastavni planovi i okvirni programi za područje prehrane (Prehrambeni tehničar, Mlinar, Pekar, Konditor, Mesar, Rukovatelj prehrambenim strojevima, Mljekar, Pivar)


Nastavni planovi i okvirni programi za područje poljoprivrede (Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, Poljoprivredni tehničar stočar, Poljoprivredni tehničar vrtlar, Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Tehničar poljoprivredne mehanizacije)


Nastavni planovi i okvirni programi za područje poljoprivrede (Ratar, Voćar-vinogradar-vinar, Vrtlar, Cvjećar, Stočar, Poljoprivredni gospodarstvenik)


Standard zanimanja
  1. Agrotehničar (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
  2. Prehrambeni tehničar

Standard kvalifikacije
  1. Agrotehničar (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
  2. Prehrambeni tehničar


Strukovni kurikulum 
   
        1. Agrotehničar  (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar      opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
        2.  Prehrambeni tehničarNastavni plan i program Veterinarskog tehničara
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više
  • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
  • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više