IPA projekt "Istraživanje potreba tržišta rada"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala, provodi okvirni projekt „Istraživanje potreba tržišta rada“ kojem je cilj pružati potporu Agenciji u razvoju i planiranju metoda za istraživanje potreba tržišta rada potrebnih za usklađivanje ponude strukovnog obrazovanja s potražnjom na tržištu rada.
 
U sklopu projekta provodi se i testno on-line istraživanje čiji je cilj prikupiti informacije izravno od poslodavaca o nekim od najčešćih zanimanja i kompetencija u 13 obrazovnih sektora, o budućim potrebama i planovima u pogledu potreba za različitim tipovima radne snage te planiranje ponude strukovnog obrazovanja. Pozivi za pristupanje anketi poslani su poslodavcima u čitavoj Hrvatskoj.

Projekt ima 3 komponente.

Komponenta 1 – Analiza i unaprjeđenje postojećih alata za istraživanje tržišta rada.

Komponenti 1 cilj je usko surađivati s ASOO-om pri izradi najprimjerenije metodologije i modela za istraživanje tržišta rada koji su potrebni za usklađivanje ponude strukovnih škola s potrebama tržišta rada.
 

Komponenta 2 – Izgradnja kapaciteta zaposlenika ASOO-a za istraživanje tržišta rada te za korištenje rezultata za unaprjeđenje obrazovne ponude.

Komponenti 2 cilj je utvrditi potrebe za osposobljavanjem, osmisliti plan osposobljavanja i započeti osposobljavanje zaposlenika ASOO-a kako bi se upoznali s metodologijom/modelom za istraživanje tržišta rada te sa strategijom za uključivanje relevantnih dionika u proces istraživanja tržišta rada.


Komponenta 3 – Osmišljavanje internetske platforme za istraživanje tržišta rada i planiranje ponude strukovnog obrazovanja.

Komponenti 3 cilj je osmisliti smjernice i internetsku platformu za elektroničke ankete/upitnike za istraživanje tržišta rada.

Letak o projektu_hrv
Letak o projektu_eng


TIM ZA VOĐENJE PROJEKTA:

VODITELJICA PROJEKTA

Jelena Letica

Pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja i međunarodnu suradnju
telefon: +385 1 62 74 604
e-mail: jelena.letica@asoo.hr


Nino Buić

Voditelj Odsjeka za provedbu projekata
telefon: +385 1 62 74 670
e-mail: nino.buic@asoo.hr


URED PROJEKTNOG TIMA

Istraživanje tržišta rada

Radnička cesta 39, 6. kat, soba 22
10000 Zagreb
telefon: +385 1 62 74 628

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
  • ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU ŠKOLA DOMAĆINA ZA DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA - WORLDSKILLS CROATIA 2020. U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. više
  • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
  • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više