O nama
OBRAZOVNI PROGRAMI
Razvoj obrazovnih programa
Priznavanje inozemnih kvalifikacija
Pomoćnički ispit
Međunarodna suradnja i projekti
Osiguravanje kvalitete
Stručna usavršavanja
Stručni ispiti i napredovanja
Natjecanja učenika
Drugi obrazovni materijali
Dokumenti
Korisni linkovi
Arhiva novosti i najava
Kontakt
Obavijest i upute ustanovama za Obrazovanje odraslih

Natječaj

KLASA: 112-01/11-01/11
URBROJ:332-02-00/1-11-1
Zagreb, 30. studenoga 2011.
 
Na temelju Odluke ravnatelja i Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, 115/10.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 1. Stručni/a suradnik/ca  u međunarodnim programima u Odsjeku za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • aktivno znanje engleskoga jezika;
 • poznavanje rada na osobnome računalu.
 
 1. Stručni/a suradnik/ca za provedbu projekata u Odsjeku za pripremu natječaja i provedbu ugovora – 4 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • aktivno znanje engleskoga jezika;
 • znanje rada na osobnome računalu.
 
 1. Stručni/a suradnik/ca za financije u Odsjeku za financiranje i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke;
 • aktivno znanje engleskoga jezika;
 • znanje rada na osobnome računalu.
 1.   Viši/a unutarnji/a revizor/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • stručna ovlast ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije (ili bez ovlasti ministra financija, uz obvezu stjecanja ovlasti u roku od godinu dana);
 • aktivno znanje engleskoga jezika;
 • znanje rada na osobnome računalu.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 3. dokaz o radnom iskustvu.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju je uz prijavu potrebno priložiti original potvrde o priznatome statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 37b, s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“ (potrebno je upisati redni broj i naziv radnoga mjesta za koje se podnosi prijava). Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku.
 
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu više
 • Preporuke za vrednovanje polaznika u formalnom sustavu obrazovanja odraslih više
 • Važne informacije za strukovne škole, nastavnike i učenike te ustanove za obrazovanje odraslih više
 • Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta više
 • Objavljeni materijali i fotografije s 4. Dana strukovnih nastavnika više