NN 95/2014 (1.8.2014.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1911

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 9. stavka 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, broj 24/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30 srpnja 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

1. Imenuje se MONIKA VRIČKO, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

2. Za članove Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, imenuju se:

– VIŠNJA FRANCETIĆ, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– KATARINA GRGEC, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– ZLATKO STIĆ, predstavnik Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta

– BRANIMIR MIHALINEC, predstavnik sindikata

– JASMINKA MARTINOVIĆ, predstavnica poslodavaca.

Klasa: 080-02/14-01/246

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 30. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.