Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020." nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3 - Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. (UP.03.1.3.03) nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava, donosi Odluku o financiranju operacije "Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA".

Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Zatvoreni natječaji". 
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 1 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više
  • Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.iv.1 više
  • Objava natječaja "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” više
  • Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.iii.2 više