Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020." nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3 - Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. (UP.03.1.3.03) nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava, donosi Odluku o financiranju operacije "Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA".

Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Zatvoreni natječaji". 
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 4 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 3 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.03. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" više