Statistički pregledi sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi

Cedefop je objavio najnovije Statističke preglede sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi koji donositeljima odluka pružaju bolji uvid u trendove u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO).

Statistički pregledi objedinjuju ključne podatke o SOO, obrazovanju odraslih i vještinama iz različitih izvora na temelju značaja pojedinih indikatora za donošenje politika u SOO i postizanje ciljeva Strategije Europa 2020.
 
Najnovije statistike otkrivaju zanimljive trendove na svim razinama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: primjerice, u 2015. godini je 47.3% srednjoškolskih učenika bilo upisano u SOO u EU, odnosno 1.7% manje učenika u odnosu na 2013. godinu. Srednjoškolsko strukovno obrazovanje također su rjeđe upisivale učenice (42%) u odnosu na učenike (52.4%).

Dodatno, samo 28.4% učenika u SOO pohađalo je kombinirane programe strukovnog obrazovanja u školi i kod poslodavca, dok je veći udio 66.7% ostvario izravni pristup visokom obrazovanju po završetku srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Uz prosječnu stopu zaposlenosti od 78.1% na europskoj razini u 2016. godini, mladi sa strukovnim kvalifikacijama imali su bolje izglede za zapošljavanje u odnosu na osobe s općeobrazovnim kvalifikacijama ili kvalifikacijama niže razine.
 
S tek 10.8% odraslih u programima obrazovanja i osposobljavanja u 2016. godini, sudjelovanje u obrazovanju odraslih nije zabilježilo očekivani rast. Naime, unatoč visokoj stopi sudjelovanja odraslih u obrazovanju u Danskoj, Finskoj i Švedskoj, europski prosjek je i dalje ispod ciljanih 15% odraslih do 2020.

S druge strane, odrasli svoje obrazovno iskustvo smatraju korisnim: u prosjeku, 83% radnika u EU koji su sudjelovali u osposobljavanju smatraju da im je to iskustvo pomoglo u profesionalnom razvoju. Usprkos tome, sudjelovanje nezaposlenih (9.6%) i odraslih s nižim kvalifikacijama (4.2%) u programima obrazovanja i osposobljavanja i dalje je ispod prosjeka.

Naposljetku, 14% radnika smatra da im je potrebno dodatno osposobljavanje kako bi mogli učinkovito odgovoriti na zahtjeve svojeg radnog mjesta.


Usporedni Statistički prikazi sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi prema pojedinim indikatorima dostupni su na poveznici:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/indicator-overviews

Statistički prikaz sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj dostupan je na poveznici:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-overviews-vet-croatia

Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3 više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja. više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.2.1.04. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. više
  • Objava odgovora na postavljeno pitanje za Poziv "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 4 za Poziv "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" više