ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKTA U POSTUPKU IZRAVNE DODJELE SREDSTAVA U SKLOPU POZIVA TIJELIMA ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA OPERACIJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 "OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE" SPECIFIČNI CILJ 10.II.3

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu operacije u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifičnog cilja 10.ii.3. "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. za operaciju UP.03.1.3.02.0001 - „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".
Strukturni fondovi
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3 više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja. više
  • Odluka o financiranju za Poziv UP.03.2.1.04. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. više
  • Objava odgovora na postavljeno pitanje za Poziv "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" više
  • Objava odgovora na postavljena pitanja br. 4 za Poziv "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" više